Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pudasjärven Urheilijat
Kuukausi
Pudasjärven Hampusvaarassa etsittiin rasteja sekä valoisassa että pimeässä – kisajärjestelyt toimivat hyvin

Pu­das­jär­ven Ham­pus­vaa­ras­sa et­sit­tiin rasteja sekä va­loi­sas­sa että pi­meäs­sä – ki­sa­jär­jes­te­lyt toi­mi­vat hyvin

25.09.2023 15:31
Tilaajille
Loppunousu otti koville Iso-Syötteen tunturin laella – Huippukympillä mentiin alamäkeen osallistujamäärässä

Lop­pu­nou­su otti koville Iso-Syöt­teen tun­tu­rin laella – Huip­pu­kym­pil­lä mentiin ala­mä­keen osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Huippukymppi juostiin Syötteellä 14. kerran – katso tulokset

Huip­pu­kymp­pi juos­tiin Syöt­teel­lä 14. kerran – katso tu­lok­set

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Huippukymppi on kestävyysjuoksijoiden kiirastuli, jossa noustaan viimeisillä voimilla Iso-Syötteen tunturin huipulle

Huip­pu­kymp­pi on kes­tä­vyys­juok­si­joi­den kii­ras­tu­li, jossa nous­taan vii­mei­sil­lä voi­mil­la Iso-Syöt­teen tun­tu­rin hui­pul­le

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Viime viikonloppuna kisakentillä nähtiin Pudasjärven Urheilijoiden urheilijoita ja menestystä tuli – useampia kultaisiakin mitaleja kannettiin kotiin

Viime vii­kon­lop­pu­na ki­sa­ken­til­lä nähtiin Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den ur­hei­li­joi­ta ja me­nes­tys­tä tuli – useam­pia kul­tai­sia­kin mi­ta­le­ja kan­net­tiin kotiin

29.08.2023 11:00
Tilaajille
Hippo-yleisurheilukisat kilpailtiin Suojalinnalla helteisessä säässä – Tässä tulokset

Hip­po-ylei­sur­hei­lu­ki­sat kil­pail­tiin Suo­ja­lin­nal­la hel­tei­ses­sä säässä – Tässä tu­lok­set

09.08.2023 18:01
Tilaajille

Ylei­sur­hei­lun seu­ra­ki­sat Suo­ja­lin­nal­la – katso tuo­reim­mat tu­lok­set tästä

02.08.2023 18:56
Mukavaa yhdessä tekemistä Pudasjärven kesäpilkkikisoissa – tapahtumassa on aina oma erityinen tunnelma ja meininki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukavaa yhdessä te­ke­mis­tä Pu­das­jär­ven ke­sä­pilk­ki­ki­sois­sa – ta­pah­tu­mas­sa on aina oma eri­tyi­nen tun­nel­ma ja mei­nin­ki

02.08.2023 18:46
Tilaajille
Pudasjärven kesäpilikit päätökseen – perinteisen pilikkiviikon jatko on järjestävän seuran mukaan kaupungin päättäjien käsissä

Pu­das­jär­ven ke­sä­pi­li­kit pää­tök­seen – pe­rin­tei­sen pi­lik­ki­vii­kon jatko on jär­jes­tä­vän seuran mukaan kau­pun­gin päät­tä­jien käsissä

31.07.2023 15:37
Tilaajille
Kesällä pilkkiessä ei voi vaihtaa paikkaa ja etsiä kaloja, vaan kalaa tulee jos tulee – kesäpilkin mm-kisat alkavat olla loppusuoralla

Kesällä pilk­kies­sä ei voi vaihtaa paikkaa ja etsiä kaloja, vaan kalaa tulee jos tulee – ke­sä­pil­kin mm-ki­sat alkavat olla lop­pu­suo­ral­la

31.07.2023 12:55
Tilaajille
Kesäpilkit alkoivat Havulan rannassa – viikko karsintoja huipentuu viikonvaihteen välieriin ja finaaliin

Ke­sä­pil­kit al­koi­vat Havulan ran­nas­sa – viikko kar­sin­to­ja hui­pen­tuu vii­kon­vaih­teen vä­lie­riin ja fi­naa­liin

26.07.2023 09:00
Tilaajille
Koillismaan rastipäivillä Pudasjärven Hannu Hiltula, Maire Kosamo ja Silja Alahäivälä tarkkoina

Koil­lis­maan ras­ti­päi­vil­lä Pu­das­jär­ven Hannu Hil­tu­la, Maire Kosamo ja Silja Ala­häi­vä­lä tark­koi­na

25.07.2023 12:42
Tilaajille
Henna Vanhanen Suomen ennätykseen Suojalinnan radalla

Henna Van­ha­nen Suomen en­nä­tyk­seen Suo­ja­lin­nan radalla

17.07.2023 14:52
Tilaajille

Seu­ra­ki­sat Suo­ja­lin­nal­la – katso tu­lok­set tästä

11.07.2023 16:30
Urheilun tekijä Vuoden merkkihenkilö – Heino Ruuskaselle tärkeitä ovat Pudasjärven Urheilijat ja Kehitysvammaisten tukiyhdistys: " Yhteisöllisyys ei tapahdu vain puhumalla siitä. Pitää olla se kuuluisa "joku", joka saa ihmiset mukaan"

Ur­hei­lun tekijä Vuoden merk­ki­hen­ki­lö – Heino Ruus­ka­sel­le tär­kei­tä ovat Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­jat ja Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­kiyh­dis­tys: " Yh­tei­söl­li­syys ei tapahdu vain pu­hu­mal­la siitä. Pitää olla se kuu­lui­sa "joku", joka saa ihmiset mukaan"

09.07.2023 14:25
Tilaajille

Seu­ra­ki­so­ja Suo­ja­lin­nal­la – nuoret ylei­sur­hei­le­vat Pu­das­jär­vel­lä: katso tu­lok­set

04.07.2023 10:25
Ennätyksiä rikottiin juhannusviikon Pohjantähti Games -kilpailuissa Pudasjärven Suojalinnalla – katso kaikki tulokset

En­nä­tyk­siä ri­kot­tiin ju­han­nus­vii­kon Poh­jan­täh­ti Games -kil­pai­luis­sa Pu­das­jär­ven Suo­ja­lin­nal­la – katso kaikki tu­lok­set

25.06.2023 14:37
Tilaajille
Nappulakisat Suojalinnalla maanantaisin – näin juoksu kulki ja pallo lensi seurakisoissa

Nap­pu­la­ki­sat Suo­ja­lin­nal­la maa­nan­tai­sin – näin juoksu kulki ja pallo lensi seu­ra­ki­sois­sa

22.06.2023 15:00
Tilaajille
Aikuisyleisurheilun SM-kisoissa menestystä Pudasjärven Urheilijoille – Henna Vanhanen voitti neljä kultaa

Ai­kui­sy­lei­sur­hei­lun SM-ki­sois­sa me­nes­tys­tä Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joil­le – Henna Van­ha­nen voitti neljä kultaa

22.06.2023 13:56
Tilaajille