Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven Urheilijat
Kuukausi
Perinteikäs Syötehiihto järjestetään maaliskuussa 27. kerran – kilpailumatkana 44 kilometrin latu

Pe­rin­tei­käs Syö­te­hiih­to jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 27. kerran – kil­pai­lu­mat­ka­na 44 ki­lo­met­rin latu

20.02.2024 10:52
Pudasjärven Urheilijoiden Henna Vanhaselle neljä SM-kultaa hallikisoista – myös muille aikuisurheilijoille menestystä

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den Henna Van­ha­sel­le neljä SM-kul­taa hal­li­ki­sois­ta – myös muille ai­kuis­ur­hei­li­joil­le me­nes­tys­tä

21.02.2024 14:25 1
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin ja Urheilijoiden välille sopimus tapahtumista – kesäpilkit ja umpihankihiihto saivat rahoitusta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ja Ur­hei­li­joi­den välille sopimus ta­pah­tu­mis­ta – ke­sä­pil­kit ja um­pi­han­ki­hiih­to saivat ra­hoi­tus­ta

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Umpihangesta nousee uutta sovellusta – kilpailun seuranta palvelee sekä hiihtäjiä, järjestäjiä että yleisöä

Um­pi­han­ges­ta nousee uutta so­vel­lus­ta – kil­pai­lun seu­ran­ta pal­ve­lee sekä hiih­tä­jiä, jär­jes­tä­jiä että yleisöä

12.02.2024 10:55
Tilaajille
Uusi voittaja umpihankihiihtäjien pitkään listaan: Sauli Kuopus voittoon kotikylällään – joukkueissa kaksi oli ylitse muiden

Uusi voit­ta­ja um­pi­han­ki­hiih­tä­jien pitkään lis­taan: Sauli Kuopus voit­toon ko­ti­ky­läl­lään – jouk­kueis­sa kaksi oli ylitse muiden

11.02.2024 15:34
Tilaajille
Hyvä ruoka parasta umpihangessa – kaikilla ei kilpailussa menestyminen ole läheskään päällimmäisenä mielessä, mukana pitää olla nautintoakin

Hyvä ruoka parasta um­pi­han­ges­sa – kai­kil­la ei kil­pai­lus­sa me­nes­ty­mi­nen ole lä­hes­kään pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä, mukana pitää olla nau­tin­toa­kin

10.02.2024 15:33
Tilaajille
Kovaa kilpailua kärkisijoista tulossa umpihankihiihdon MM-kisoissa – nämä kilpailijat ovat vahvoilla viikonloppuna

Kovaa kil­pai­lua kär­ki­si­jois­ta tulossa um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­sois­sa – nämä kil­pai­li­jat ovat vah­voil­la vii­kon­lop­pu­na

07.02.2024 15:00
Tilaajille
Reilut 130 kilpailijaa nousee suksille viikonloppuna – näissä maastoissa ratkotaan tänä vuonna umpihankihiihdon maailmanmestaruudet

Reilut 130 kil­pai­li­jaa nousee suk­sil­le vii­kon­lop­pu­na – näissä maas­tois­sa rat­ko­taan tänä vuonna um­pi­han­ki­hiih­don maail­man­mes­ta­ruu­det

06.02.2024 15:00
Tilaajille
Umpihangen kisakonkari tulee Kuhmosta – kilpailun välineissä tapahtunut paljon muutoksia MM-kisahistorian aikana

Um­pi­han­gen ki­sa­kon­ka­ri tulee Kuh­mos­ta – kil­pai­lun vä­li­neis­sä ta­pah­tu­nut paljon muu­tok­sia MM-ki­sa­his­to­rian aikana

05.02.2024 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Umpihankihiihto 24 kertaa Pudasjärvellä – Näin riittävän hullu idea kasvoi lumipallon lailla satoja osallistujia ja talkoolaisia liikuttavaksi tapahtumaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Um­pi­han­ki­hiih­to 24 kertaa Pu­das­jär­vel­lä – Näin riit­tä­vän hullu idea kasvoi lu­mi­pal­lon lailla satoja osal­lis­tu­jia ja tal­koo­lai­sia lii­kut­ta­vak­si ta­pah­tu­mak­si

11.01.2024 15:24
Tilaajille
Susanna Saapungin arvokisakarttaan uusi merkintä – sunnuntaina Brysselin EM-maastoissa monipuolinen kestävyysurheilija tavoittelee rohkeaa kilpailua

Susanna Saa­pun­gin ar­vo­ki­sa­kart­taan uusi mer­kin­tä – sun­nun­tai­na Brys­se­lin EM-maas­tois­sa mo­ni­puo­li­nen kes­tä­vyys­ur­hei­li­ja ta­voit­te­lee rohkeaa kil­pai­lua

09.12.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven Urheilijoille kaksi SM-kultaa maratonilla

Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joil­le kaksi SM-kul­taa ma­ra­to­nil­la

16.10.2023 15:51
Tilaajille
Pudasjärven Hampusvaarassa etsittiin rasteja sekä valoisassa että pimeässä – kisajärjestelyt toimivat hyvin

Pu­das­jär­ven Ham­pus­vaa­ras­sa et­sit­tiin rasteja sekä va­loi­sas­sa että pi­meäs­sä – ki­sa­jär­jes­te­lyt toi­mi­vat hyvin

25.09.2023 15:31
Tilaajille
Loppunousu otti koville Iso-Syötteen tunturin laella – Huippukympillä mentiin alamäkeen osallistujamäärässä

Lop­pu­nou­su otti koville Iso-Syöt­teen tun­tu­rin laella – Huip­pu­kym­pil­lä mentiin ala­mä­keen osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Huippukymppi juostiin Syötteellä 14. kerran – katso tulokset

Huip­pu­kymp­pi juos­tiin Syöt­teel­lä 14. kerran – katso tu­lok­set

18.09.2023 05:00
Tilaajille
Huippukymppi on kestävyysjuoksijoiden kiirastuli, jossa noustaan viimeisillä voimilla Iso-Syötteen tunturin huipulle

Huip­pu­kymp­pi on kes­tä­vyys­juok­si­joi­den kii­ras­tu­li, jossa nous­taan vii­mei­sil­lä voi­mil­la Iso-Syöt­teen tun­tu­rin hui­pul­le

09.09.2023 12:00
Tilaajille
Viime viikonloppuna kisakentillä nähtiin Pudasjärven Urheilijoiden urheilijoita ja menestystä tuli – useampia kultaisiakin mitaleja kannettiin kotiin

Viime vii­kon­lop­pu­na ki­sa­ken­til­lä nähtiin Pu­das­jär­ven Ur­hei­li­joi­den ur­hei­li­joi­ta ja me­nes­tys­tä tuli – useam­pia kul­tai­sia­kin mi­ta­le­ja kan­net­tiin kotiin

29.08.2023 11:00
Tilaajille
Hippo-yleisurheilukisat kilpailtiin Suojalinnalla helteisessä säässä – Tässä tulokset

Hip­po-ylei­sur­hei­lu­ki­sat kil­pail­tiin Suo­ja­lin­nal­la hel­tei­ses­sä säässä – Tässä tu­lok­set

09.08.2023 18:01
Tilaajille

Yleis­ur­hei­lun seu­ra­ki­sat Suo­ja­lin­nal­la – katso tuo­reim­mat tu­lok­set tästä

02.08.2023 18:56