Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Syntymäpäivä
Christa van der Vegt sai maanantaisessa kaupunginvaltuuston kokouksessa muistamisia – varavaltuutettu otti onnittelut ilolla vastaan

Christa van der Vegt sai maa­nan­tai­ses­sa kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa muis­ta­mi­sia – va­ra­val­tuu­tet­tu otti on­nit­te­lut ilolla vastaan

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Pudasjärvellä pitkän yrittäjäuran tehnyt Martti Haapala oli lapsena luokan häirikkö, mutta aikuisena vilkkaus on auttanut menestymään – Uusia mahdollisuuksia avautuu vihreästä siirtymästä

Pu­das­jär­vel­lä pitkän yrit­tä­jä­uran tehnyt Martti Haapala oli lapsena luokan häi­rik­kö, mutta ai­kui­se­na vilk­kaus on aut­ta­nut me­nes­ty­mään – Uusia mah­dol­li­suuk­sia avautuu vih­reäs­tä siir­ty­mäs­tä

18.08.2023 13:25
Tilaajille
Ihanaa, kun ei tarvitse kasvaa aikuiseksi koskaan, vaan voi olla ikuisesti napero – Toriemäntä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuorentavat

Ihanaa, kun ei tar­vit­se kasvaa ai­kui­sek­si kos­kaan, vaan voi olla ikui­ses­ti napero – To­ri­emän­tä Kerttu Simu tietää, että rakkaus ja uudet hiukset nuo­ren­ta­vat

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

08.07.2023 15:00
Tilaajille
Rimminkankaan koulun kasvatit valtaavat Jyrkkäkosken heinäkuussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rim­min­kan­kaan koulun kas­va­tit val­taa­vat Jyrk­kä­kos­ken hei­nä­kuus­sa

28.06.2023 09:43 1
Tilaajille
Pudasjärven vanhin mies, 100-vuotias sotaveteraani Ano Tenhunen haluaa puhua rauhan puolesta – "Lahjaksi toivon Suomen hyväksymistä Natoon"

Pu­das­jär­ven vanhin mies, 100-vuo­tias so­ta­ve­te­raa­ni Ano Ten­hu­nen haluaa puhua rauhan puo­les­ta – "Lah­jak­si toivon Suomen hy­väk­sy­mis­tä Natoon"

01.03.2023 18:12 1
Tilaajille
Synttärisankareita ja Turpeista muistettiin valtuustossa – hallintojohtajalle viimeinen valtuuston kokous

Synt­tä­ri­san­ka­rei­ta ja Tur­peis­ta muis­tet­tiin val­tuus­tos­sa – ­hal­lin­to­joh­ta­jal­le vii­mei­nen val­tuus­ton kokous

16.12.2022 13:53
Koko ikänsä Pudasjärvellä asunut Eevi Norberg täytti sata vuotta – ”Olen elänyt hyvän elämän”

Koko ikänsä Pu­das­jär­vel­lä asunut Eevi Norberg täytti sata vuotta – ”Olen elänyt hyvän elämän”

30.04.2021 11:39
Tilaajille
60 vuotta täyttävä maakuntajohtaja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syötteen luonnossa – "Nykyinen yhteiskunta ei pysty tekemään isoja uudistuksia, joita se kumminkin vaatisi"

60 vuotta täyt­tä­vä maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju viettää aika tien päällä ja Syöt­teen luon­nos­sa – "Ny­kyi­nen yh­teis­kun­ta ei pysty te­ke­mään isoja uu­dis­tuk­sia, joita se kum­min­kin vaa­ti­si"

09.09.2020 09:29
Tilaajille