LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

ilmasto
Keskustan Aittakumpu: Äänessä ovat liian usein ilmastonmuutokseen fanaattisesti suhtautuvat tahot, joiden puheista välittyy paniikki ja pelottelu
Kolumni

Kes­kus­tan Ait­ta­kum­pu: Äänessä ovat liian usein il­mas­ton­muu­tok­seen fa­naat­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat tahot, joiden pu­heis­ta vä­lit­tyy pa­niik­ki ja pe­lot­te­lu

25.11.2021 04:00
Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt pysyivät ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maan kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt py­syi­vät en­nal­laan

31.05.2021 15:16
Tilaajille
Jenni Pitko: Turpeessa piilee ilmastoratkaisu: " Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 prosenttia kaikista maatalouden ilmastopäästöistä"
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

21.05.2021 04:00
Tilaajille
Kevään enteitä Pudasjärvellä: lumikerros on huvennut nopeasti ja kelirikkokausi alkanut

Kevään enteitä Pu­das­jär­vel­lä: lu­mi­ker­ros on hu­ven­nut no­peas­ti ja ke­li­rik­ko­kau­si alkanut

05.04.2021 11:56
Tilaajille
Pudasjärven helmikuu oli kylmä ja vähäsateinen – lentokentällä lunta oli sunnuntaina 74 senttimetriä

Pu­das­jär­ven hel­mi­kuu oli kylmä ja vä­hä­sa­tei­nen – len­to­ken­täl­lä lunta oli sun­nun­tai­na 74 sent­ti­met­riä

02.03.2021 09:50
Tilaajille
Kurenalla kylmintä Suomessa – keskiviikkoaamuna Pudasjärven lentokentän mittari näytti -33,1 asteen lukemia

Ku­re­nal­la kyl­min­tä Suo­mes­sa – kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Pu­das­jär­ven len­to­ken­tän mittari näytti -33,1 asteen lukemia

03.02.2021 09:38
Tilaajille
Ihan keskimääräinen tammikuu takana Pudasjärvellä – lämpömittarin lukema on vaihdellut nollasta -34,8 asteeseen

Ihan kes­ki­mää­räi­nen tam­mi­kuu takana Pu­das­jär­vel­lä – läm­pö­mit­ta­rin lukema on vaih­del­lut nol­las­ta -34,8 as­tee­seen

02.02.2021 16:21
Tilaajille
Lämpenevää näkyvissä – vain heinä- ja elokuussa en ole suksille kotimaisemissa päässyt, enkä varmasti pääsekään
Kolumni

Läm­pe­ne­vää nä­ky­vis­sä – vain heinä- ja elo­kuus­sa en ole suk­sil­le ko­ti­mai­se­mis­sa pääs­syt, enkä var­mas­ti pää­se­kään

27.01.2021 05:00
Viime vuosi oli Suomessa ennätyslämmin – Pudasjärvelläkin vuoden keskilämpötila oli korkein ainakin 60 vuoteen

Viime vuosi oli Suo­mes­sa en­nä­tys­läm­min – Pu­das­jär­vel­lä­kin vuoden kes­ki­läm­pö­ti­la oli korkein ainakin 60 vuoteen

20.01.2021 15:00
Tilaajille
Pudasjärven marraskuu oli leuto ja sateinen – sateet muuttuivat lumeksi loppukuusta

Pu­das­jär­ven mar­ras­kuu oli leuto ja sa­tei­nen – sateet muut­tui­vat lumeksi lop­pu­kuus­ta

04.12.2020 06:58
Tilaajille
Liikenne, maatalous ja työkoneet päästölähteitä Pudasjärvellä – Kuntien ja ihmisten valinnoilla merkitystä hiilineutraalisuuteen pyrittäessä

Lii­ken­ne, maa­ta­lous ja työ­ko­neet pääs­tö­läh­tei­tä Pu­das­jär­vel­lä – Kuntien ja ih­mis­ten va­lin­noil­la mer­ki­tys­tä hii­li­neut­raa­li­suu­teen py­rit­täes­sä

28.10.2020 11:00
Tilaajille
Kyse on valinnoista – hiilijalanjälki ei ole vain oma asia ja sen takia jokaisen on mietittävä valintojaan pohjoisen perukoillakin
Pääkirjoitus

Kyse on va­lin­nois­ta – hii­li­ja­lan­jäl­ki ei ole vain oma asia ja sen takia jo­kai­sen on mie­tit­tä­vä va­lin­to­jaan poh­joi­sen pe­ru­koil­la­kin

28.10.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelle ilmasto-ohjelma – päästöt laskeneet 12 prosenttia 2005 - 2018

Tai­val­kos­kel­le il­mas­to-oh­jel­ma – päästöt las­ke­neet 12 pro­sent­tia 2005 - 2018

19.10.2020 06:00
Tilaajille
Pitkän syksyn merkit ilmassa – tällaista säätä Syötteen luomumeteorologi Niilo ennustaa

Pitkän syksyn merkit ilmassa – täl­lais­ta säätä Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo en­nus­taa

23.09.2020 05:00
Tilaajille