ilmasto
Liikenne, maatalous ja työkoneet päästölähteitä Pudasjärvellä – Kuntien ja ihmisten valinnoilla merkitystä hiilineutraalisuuteen pyrittäessä

Lii­ken­ne, maa­ta­lous ja työ­ko­neet pääs­tö­läh­tei­tä Pu­das­jär­vel­lä – Kuntien ja ih­mis­ten va­lin­noil­la mer­ki­tys­tä hii­li­neut­raa­li­suu­teen py­rit­täes­sä

28.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Kyse on valinnoista – hiilijalanjälki ei ole vain oma asia ja sen takia jokaisen on mietittävä valintojaan pohjoisen perukoillakin
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Kyse on va­lin­nois­ta – hii­li­ja­lan­jäl­ki ei ole vain oma asia ja sen takia jo­kai­sen on mie­tit­tä­vä va­lin­to­jaan poh­joi­sen pe­ru­koil­la­kin

28.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Taivalkoskelle ilmasto-ohjelma – päästöt laskeneet 12 prosenttia 2005 - 2018

Tai­val­kos­kel­le il­mas­to-oh­jel­ma – päästöt las­ke­neet 12 pro­sent­tia 2005 - 2018

19.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Pitkän syksyn merkit ilmassa – tällaista säätä Syötteen luomumeteorologi Niilo ennustaa

Pitkän syksyn merkit ilmassa – täl­lais­ta säätä Syöt­teen luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo en­nus­taa

23.09.2020 05:00 0
Tilaajille