Iijokiseutu
Iijokiseutu hakee kesätoimittajaa

Ii­jo­ki­seu­tu hakee ke­sä­toi­mit­ta­jaa

11.01.2022 09:14
Skeittiparkin etiketti kunniaan – kun ei meillä täällä oikein ole muutakaan paikkaa rullalautailulle
Kolumni

Skeit­ti­par­kin eti­ket­ti kun­niaan – kun ei meillä täällä oikein ole muu­ta­kaan paikkaa rul­la­lau­tai­lul­le

20.05.2021 04:00
Iijokiseudun päätoimittaja Martta Oinas-Panuma jää äitiysvapaalle – Risto Pikkupeura sijaiseksi

Ii­jo­ki­seu­dun pää­toi­mit­ta­ja Martta Oi­nas-Pa­nu­ma jää äi­tiys­va­paal­le – Risto Pik­ku­peu­ra si­jai­sek­si

28.04.2021 04:01
Etätyöarki on tasapainoilua – toimittajan työssä ei silti voi poteroitua vain työpöydän ääreen
Pääkirjoitus

Etä­työ­ar­ki on ta­sa­pai­noi­lua – toi­mit­ta­jan työssä ei silti voi po­te­roi­tua vain työ­pöy­dän ääreen

16.12.2020 04:00
Tilaajille
Iijokiseutu.fi on uudistunut ja sisällön määrä kasvanut – näin verkkosivusto muuttui

Ii­jo­ki­seu­tu.fi on uu­dis­tu­nut ja si­säl­lön määrä kas­va­nut – näin verk­ko­si­vus­to muuttui

27.08.2020 06:40