Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Iijokiseutu
Itsenäisyyspäivän Iijokiseutu näköislehtenä – ak­ti­voi nyt käyt­töön ti­lauk­se­si di­gitun­nuk­set

It­se­näi­syys­päi­vän Ii­jo­ki­seu­tu nä­köis­leh­te­nä – aktivoi nyt käyt­töön ti­lauk­se­si di­gi­tun­nuk­set

05.12.2023 16:00
Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Iijokiseudussa

Kir­kol­li­set il­moi­tuk­set jul­kais­taan Ii­jo­ki­seu­dus­sa

29.11.2023 11:15
Iijokiseutu on ehdolla Suomen parhaaksi paikallismediaksi – palkinnot jaetaan ensi viikolla Helsingissä

Ii­jo­ki­seu­tu on ehdolla Suomen par­haak­si pai­kal­lis­me­diak­si – pal­kin­not jaetaan ensi vii­kol­la Hel­sin­gis­sä

06.11.2023 12:47
Iijokiseudun digiopastuksessa uusi taito otettiin haltuun – puhelimessa paikallislehti kulkee mukana aina

Ii­jo­ki­seu­dun di­gi­opas­tuk­ses­sa uusi taito otet­tiin haltuun – pu­he­li­mes­sa pai­kal­lis­leh­ti kulkee mukana aina

10.10.2023 09:22
Iijokiseudussa tarjolla digiopastusta ja kahvia perjantaina – Tervetuloa käymään toimituksessa puhelimen tai tabletin kanssa!

Ii­jo­ki­seu­dus­sa tar­jol­la di­gi­opas­tus­ta ja kahvia per­jan­tai­na – Ter­ve­tu­loa käymään toi­mi­tuk­ses­sa pu­he­li­men tai tab­le­tin kanssa!

04.10.2023 07:33
Rattuuttaa saa edelleen, mutta pyyhkäisy ruudullakin onnistuu – Iijokiseudun taittaminen uudistui
Pääkirjoitus

Rat­tuut­taa saa edel­leen, mutta pyyh­käi­sy ruu­dul­la­kin on­nis­tuu – Ii­jo­ki­seu­dun tait­ta­mi­nen uu­dis­tui

30.08.2023 05:00
Tilaajille
Enemmän aikaa sisällön tekemiseen – keskiviikkona ilmestyvä painettu Iijokiseutu on taitettu automatiikkaa hyödyntäen

Enemmän aikaa si­säl­lön te­ke­mi­seen – kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­vä pai­net­tu Ii­jo­ki­seu­tu on tai­tet­tu au­to­ma­tiik­kaa hyö­dyn­täen

30.08.2023 15:04
Tilaajille
Paula-myrsky oli urani ensimmäinen uutistilanne – nuo kaksi päivää kasvattivat minua toimittajana
Kolumni

Pau­la-myrs­ky oli urani en­sim­mäi­nen uu­tis­ti­lan­ne – nuo kaksi päivää kas­vat­ti­vat minua toi­mit­ta­ja­na

28.06.2023 08:07
Tilaajille
Kansallinen mediatutkimus: Iijokiseutu tavoittaa entistä paremmin, lukijoita 15 000 viikossa

Kan­sal­li­nen me­dia­tut­ki­mus: Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa entistä pa­rem­min, lu­ki­joi­ta 15 000 vii­kos­sa

08.10.2022 12:00
Lehti muuttuu, mutta suosio säilyy – Iijokiseutu tavoittaa lukijat entistä paremmin
Pääkirjoitus

Lehti muut­tuu, mutta suosio säilyy – Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa lukijat entistä pa­rem­min

05.10.2022 05:00
Tilaajille
Dinosaurusten aikaan – Miksei allekirjoittanutta ole enää lehden palstoilla näkynyt?
Kolumni

Di­no­sau­rus­ten aikaan – Miksei al­le­kir­joit­ta­nut­ta ole enää lehden pals­toil­la nä­ky­nyt?

24.08.2022 05:00
Tilaajille
Digiopastusta tarjolla Iijokiseudun toimituksessa keskiviikkona – päätoimittaja auttaa tunnusten luomisessa ja sovelluksen lataamisessa

Di­gi­opas­tus­ta tar­jol­la Ii­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa kes­ki­viik­ko­na – pää­toi­mit­ta­ja auttaa tun­nus­ten luo­mi­ses­sa ja so­vel­luk­sen la­taa­mi­ses­sa

16.08.2022 22:45
Iijokiseutu mukana Pudasjärven markkinoilla – digiopastusta tarjolla Iijokiseudun markkinapisteellä perjantaina

Ii­jo­ki­seu­tu mukana Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la – di­gi­opas­tus­ta tar­jol­la Ii­jo­ki­seu­dun mark­ki­na­pis­teel­lä per­jan­tai­na

06.07.2022 06:00
Kerro kuvalla, missä sinä luet Iijokiseutua – Iijokiseudun kesäkuvakisa on käynnissä, nappaa kuva ja voita palkintoja

Kerro ku­val­la, missä sinä luet Ii­jo­ki­seu­tua – Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­sa on käyn­nis­sä, nappaa kuva ja voita pal­kin­to­ja

05.07.2022 15:55
Lataa oma Iijokiseutu-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

Lataa oma Ii­jo­ki­seu­tu-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

15.06.2022 14:21
Opastus Iijokiseudun sovelluksen käyttöön

Opastus Ii­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen käyt­töön

15.06.2022 14:17
Näihin aikoihin: Saarikko paljastaa tehtiinkö päätöksiä sukupuolella vai järjellä - lisäksi puhutaan vanhusten kesälomista

Näihin ai­koi­hin: Saa­rik­ko pal­jas­taa teh­tiin­kö pää­tök­siä su­ku­puo­lel­la vai jär­jel­lä - lisäksi pu­hu­taan van­hus­ten ke­sä­lo­mis­ta

30.05.2022 18:02
Tilaajille
Näihin aikoihin: Saarikko kertoo tehtiinkö päätöksiä sukupuolella vai järjellä. Aiheena myös vanhusten kesälomat

Näihin ai­koi­hin: Saa­rik­ko kertoo teh­tiin­kö pää­tök­siä su­ku­puo­lel­la vai jär­jel­lä. Aiheena myös van­hus­ten ke­sä­lo­mat

30.05.2022 17:53
Tilaajille
Martta takaisin Iijokiseudun päätoimittajaksi: "Vauvavuosi on ollut todella ihanaa aikaa ja olen nauttinut kotona lasten kanssa olemisesta"

Martta ta­kai­sin Ii­jo­ki­seu­dun pää­toi­mit­ta­jak­si: "Vau­va­vuo­si on ollut todella ihanaa aikaa ja olen naut­ti­nut kotona lasten kanssa ole­mi­ses­ta"

05.05.2022 09:11