Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Iijokiseutu
Rattuuttaa saa edelleen, mutta pyyhkäisy ruudullakin onnistuu – Iijokiseudun taittaminen uudistui
Pääkirjoitus

Rat­tuut­taa saa edel­leen, mutta pyyh­käi­sy ruu­dul­la­kin on­nis­tuu – Ii­jo­ki­seu­dun tait­ta­mi­nen uu­dis­tui

30.08.2023 05:00
Tilaajille
Enemmän aikaa sisällön tekemiseen – keskiviikkona ilmestyvä painettu Iijokiseutu on taitettu automatiikkaa hyödyntäen

Enemmän aikaa si­säl­lön te­ke­mi­seen – kes­ki­viik­ko­na il­mes­ty­vä pai­net­tu Ii­jo­ki­seu­tu on tai­tet­tu au­to­ma­tiik­kaa hyö­dyn­täen

30.08.2023 15:04
Tilaajille
Paula-myrsky oli urani ensimmäinen uutistilanne – nuo kaksi päivää kasvattivat minua toimittajana
Kolumni

Pau­la-myrs­ky oli urani en­sim­mäi­nen uu­tis­ti­lan­ne – nuo kaksi päivää kas­vat­ti­vat minua toi­mit­ta­ja­na

28.06.2023 08:07
Tilaajille
Kansallinen mediatutkimus: Iijokiseutu tavoittaa entistä paremmin, lukijoita 15 000 viikossa

Kan­sal­li­nen me­dia­tut­ki­mus: Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa entistä pa­rem­min, lu­ki­joi­ta 15 000 vii­kos­sa

08.10.2022 12:00
Lehti muuttuu, mutta suosio säilyy – Iijokiseutu tavoittaa lukijat entistä paremmin
Pääkirjoitus

Lehti muut­tuu, mutta suosio säilyy – Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa lukijat entistä pa­rem­min

05.10.2022 05:00
Tilaajille
Dinosaurusten aikaan – Miksei allekirjoittanutta ole enää lehden palstoilla näkynyt?
Kolumni

Di­no­sau­rus­ten aikaan – Miksei al­le­kir­joit­ta­nut­ta ole enää lehden pals­toil­la nä­ky­nyt?

24.08.2022 05:00
Tilaajille
Digiopastusta tarjolla Iijokiseudun toimituksessa keskiviikkona – päätoimittaja auttaa tunnusten luomisessa ja sovelluksen lataamisessa

Di­gi­opas­tus­ta tar­jol­la Ii­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa kes­ki­viik­ko­na – pää­toi­mit­ta­ja auttaa tun­nus­ten luo­mi­ses­sa ja so­vel­luk­sen la­taa­mi­ses­sa

16.08.2022 22:45
Iijokiseutu mukana Pudasjärven markkinoilla – digiopastusta tarjolla Iijokiseudun markkinapisteellä perjantaina

Ii­jo­ki­seu­tu mukana Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la – di­gi­opas­tus­ta tar­jol­la Ii­jo­ki­seu­dun mark­ki­na­pis­teel­lä per­jan­tai­na

06.07.2022 06:00
Kerro kuvalla, missä sinä luet Iijokiseutua – Iijokiseudun kesäkuvakisa on käynnissä, nappaa kuva ja voita palkintoja

Kerro ku­val­la, missä sinä luet Ii­jo­ki­seu­tua – Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­sa on käyn­nis­sä, nappaa kuva ja voita pal­kin­to­ja

05.07.2022 15:55
Lataa oma Iijokiseutu-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

Lataa oma Ii­jo­ki­seu­tu-so­vel­lus pu­he­li­mee­si – saat tuo­reim­mis­ta uu­ti­sis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta pu­heen­ai­heis­ta ha­lu­tes­sa­si myös toi­mi­tuk­sen lä­het­tä­mät il­moi­tuk­set

15.06.2022 14:21
Opastus Iijokiseudun sovelluksen käyttöön

Opastus Ii­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen käyt­töön

15.06.2022 14:17
Näihin aikoihin: Saarikko paljastaa tehtiinkö päätöksiä sukupuolella vai järjellä - lisäksi puhutaan vanhusten kesälomista

Näihin ai­koi­hin: Saa­rik­ko pal­jas­taa teh­tiin­kö pää­tök­siä su­ku­puo­lel­la vai jär­jel­lä - lisäksi pu­hu­taan van­hus­ten ke­sä­lo­mis­ta

30.05.2022 18:02
Tilaajille
Näihin aikoihin: Saarikko kertoo tehtiinkö päätöksiä sukupuolella vai järjellä. Aiheena myös vanhusten kesälomat

Näihin ai­koi­hin: Saa­rik­ko kertoo teh­tiin­kö pää­tök­siä su­ku­puo­lel­la vai jär­jel­lä. Aiheena myös van­hus­ten ke­sä­lo­mat

30.05.2022 17:53
Tilaajille
Martta takaisin Iijokiseudun päätoimittajaksi: "Vauvavuosi on ollut todella ihanaa aikaa ja olen nauttinut kotona lasten kanssa olemisesta"

Martta ta­kai­sin Ii­jo­ki­seu­dun pää­toi­mit­ta­jak­si: "Vau­va­vuo­si on ollut todella ihanaa aikaa ja olen naut­ti­nut kotona lasten kanssa ole­mi­ses­ta"

05.05.2022 09:11
Näihin aikoihin 12: Heikkoja jäitä, koiran kokoisia rusakoita ja pitkätukka pössyttää – Iijokiseutu starttasi käänteentekevällä tuotteella

Näihin ai­koi­hin 12: Heik­ko­ja jäitä, koiran ko­koi­sia ru­sa­koi­ta ja pit­kä­tuk­ka pös­syt­tää – Ii­jo­ki­seu­tu start­ta­si kään­teen­te­ke­väl­lä tuot­teel­la

30.04.2022 04:01
Tilaajille
Näihin juttuihin viittasimme painetussa Iijokiseudussa 27. huhtikuuta

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa Ii­jo­ki­seu­dus­sa 27. huh­ti­kuu­ta

27.04.2022 04:05
Näihin juttuihin viittasimme painetussa Iijokiseudussa 13. huhtikuuta

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa Ii­jo­ki­seu­dus­sa 13. huh­ti­kuu­ta

13.04.2022 04:02
Näihin juttuihin viittasimme painetussa lehdessä 2. maaliskuuta

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa leh­des­sä 2. maa­lis­kuu­ta

02.03.2022 00:54
Näihin aikoihin 3: Syötteellä kaikki oli myyty – Protestivaalit veivät uutta verta päätöksentekoon

Näihin ai­koi­hin 3: Syöt­teel­lä kaikki oli myyty – P­ro­tes­ti­vaa­lit veivät uutta verta pää­tök­sen­te­koon

18.02.2022 18:18