Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Pudasjärven museo- ja kotiseutuviikko
Pudasjärven kotiseutuviikon pääjuhla

Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­vii­kon pää­juh­la

26.07.2022 18:23