Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pik­ku-Syöt­teel­le laa­di­taan lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta – suu­rim­mal­ta osalta tontit lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mis­ta varten

Syöte

Pikku-Syötteellä Kelosyötteelle vievän tien varrelle laaditaan kaavan laajennusta, joka mahdollistaa lisärakentamisen alueelle. Kaavan muuttaminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta. Nykyisen kaavan sallima rakennusoikeus on suurimmassa osassa tontteja vain 60-70 kerrosneliötä. Se ei vastaa maanomistajien tämän hetken vaatimuksia.

Vesi- ja viemärihuollon kapasiteetti mahdollistaa nyt rakennusoikeuden lisäämisen. Työn alkuvaiheissa selvitettiin maanomistajien toiveet kaavanmuutoksen suhteen, millä perusteella muutoksen laajuus muotoutui. Mikäli korttelin joillekin rakennuspaikoille on haluttu lisärakennusoikeutta tai muuta muutosta, niin koko kortteli on otettu muutokseen mukaan. Nykytilaan tyytyväisille kiinteistönomistajille ei täten tilanne muutu eikä kustannuksia aiheudu, todetaan kaavahankkeen selostuksessa..