Kaavoitus
Uusi hotelli ja vuokraamo Iso-Syötteelle – Syötteen ydinalueen kaavamuutos vaatii myös tiejärjestelyjä

Uusi hotelli ja vuok­raa­mo Iso-Syöt­teel­le – Syöt­teen ydin­alueen kaa­va­muu­tos vaatii myös tie­jär­jes­te­ly­jä

08.10.2020 13:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunginhallitus aloittaa tuulipuistokaavoituksen Kivarin ja Pärjänsuon alueilla – päätös tehtiin varajäsenin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus aloit­taa tuu­li­puis­to­kaa­voi­tuk­sen Kivarin ja Pär­jän­suon alueil­la – päätös tehtiin va­ra­jä­se­nin

26.08.2020 18:05
Kurenalan profiilia ylöspäin – hirsikerrostaloja kaavaillaan kaupungintalon eteen

Ku­re­na­lan pro­fii­lia ylös­päin – hir­si­ker­ros­ta­lo­ja kaa­vail­laan kau­pun­gin­ta­lon eteen

14.11.2018 06:00
Lukijalta

Mah­dol­li­ses­ta Siu­ruan­joen kaa­voi­tuk­ses­ta – mikä tarve kaa­voi­tuk­sel­la on nyt?

28.09.2017 09:00
Mahdollisesta Siuruanjoen kaavoituksesta – Pudasjärven kaupungin tavoitteena on kehittää jokivarsia
Lukijalta

Mah­dol­li­ses­ta Siu­ruan­joen kaa­voi­tuk­ses­ta – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­voit­tee­na on ke­hit­tää jo­ki­var­sia

20.09.2017 10:00
Siuruanjoen rantakaavoitusasiaa – asiasta on ilmennyt muutamia väärinkäsityksiä
Lukijalta

Siu­ruan­joen ran­ta­kaa­voi­tus­asiaa – asiasta on il­men­nyt muu­ta­mia vää­rin­kä­si­tyk­siä

05.07.2017 14:00
Siuruanjokivarren kaavoitusta aletaan valmistella – kaavoitetulle alueelle voidaan myöntää rakennuslupia ilman poikkeamismenettelyä

Siu­ruan­jo­ki­var­ren kaa­voi­tus­ta aletaan val­mis­tel­la – kaa­voi­te­tul­le alueel­le voidaan myöntää ra­ken­nus­lu­pia ilman poik­kea­mis­me­net­te­lyä

16.05.2017 07:00
Hirsisiä luhtitaloja jokirantaan komealle tontille – Pietarilan vuokra-asuntohanke edennyt lainoitusvaiheeseen

Hir­si­siä luh­ti­ta­lo­ja jo­ki­ran­taan ko­meal­le ton­til­le – Pie­ta­ri­lan vuok­ra-asun­to­han­ke edennyt lai­noi­tus­vai­hee­seen

18.01.2017 06:00