Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Met­säs­tys­ra­joi­tuk­sil­le haetaan jatkoa ja laa­jen­nuk­sia muun muassa Syöt­teen alueel­le

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toivoo kiinteistönomistajia ottamaan kantaa hakemukseen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on saanut hakemuksen ampuma-aseella harjoitettavan metsästyksen rajoittamiseksi.

Rajoitus olisi voimassa Syötteen, Taivalvaaran, Ruka-Valtavaara-Pyhävaaran, Juuman ja Hossan alueella.