Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Metsästys
Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen kokous: hirvilupamäärää olisi pudotettava alueellisesti

Pu­das­jär­ven riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen kokous: hir­vi­lu­pa­mää­rää olisi pu­do­tet­ta­va alueel­li­ses­ti

23.02.2024 14:45 1
Tilaajille
Pudasjärvellä haukkuu yli kuusisataa koiraa – harrastekoirien suosio on kasvussa, pedot vähentävät metsästyskoiraharrastusta

Pu­das­jär­vel­lä haukkuu yli kuu­si­sa­taa koiraa – har­ras­te­koi­rien suosio on kas­vus­sa, pedot vä­hen­tä­vät met­säs­tys­koi­ra­har­ras­tus­ta

07.02.2024 20:01
Tilaajille
Metsästäjiä kannustetaan havainnoimaan suurpetojen jälkiä viikonloppuna

Met­säs­tä­jiä kan­nus­te­taan ha­vain­noi­maan suur­pe­to­jen jälkiä vii­kon­lop­pu­na

26.01.2024 10:35
Hirvilupien haku valtionmaille avautui – rajoituksia seurueissa metsästäville

Hir­vi­lu­pien haku val­tion­mail­le avautui – ­ra­joi­tuk­sia seu­rueis­sa met­säs­tä­vil­le

03.01.2024 05:00
Tilaajille
Metsästyskoiraharrastajat harkitsevat jättäytymistä pois poliisin avustamisesta

Met­säs­tys­koi­ra­har­ras­ta­jat har­kit­se­vat jät­täy­ty­mis­tä pois po­lii­sin avus­ta­mi­ses­ta

18.12.2023 13:48 1
Hirvenmetsästystä valvottiin lokakuussa kautta Suomen – epäkohtia havaittiin vähän kohtaamisiin nähden

Hir­ven­met­säs­tys­tä val­vot­tiin lo­ka­kuus­sa kautta Suomen – e­pä­koh­tia ha­vait­tiin vähän koh­taa­mi­siin nähden

07.11.2023 06:00
Tilaajille
Ampumakokeen kautta hirvijahtiin – Pudasjärven syksyn viimeisessä ampumakokeessa oli osallistujia Rovaniemeltä asti ja laukaukset osuivat tauluun

Am­pu­ma­ko­keen kautta hir­vi­jah­tiin – Pu­das­jär­ven syksyn vii­mei­ses­sä am­pu­ma­ko­kees­sa oli osal­lis­tu­jia Ro­va­nie­mel­tä asti ja lau­kauk­set osuivat tauluun

01.10.2023 16:00
Tilaajille
Karhunmetsästyksessä pyssyt pussiin – itäisellä alueella kaatui 45 ja läntisellä alueella 5 karhua

Kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä pyssyt pussiin – itäi­sel­lä alueel­la kaatui 45 ja län­ti­sel­lä alueel­la 5 karhua

14.09.2023 11:43 1
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – katso metsästysajat Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – katso met­säs­tys­ajat Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

07.09.2023 10:00
Tilaajille
Karhunpyyntikiintiö täyttyi läntisellä poronhoitoalueella ja metsästys päättyi sunnuntaina

Kar­hun­pyyn­ti­kiin­tiö täyttyi län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la ja met­säs­tys päättyi sun­nun­tai­na

27.08.2023 14:22
Tilaajille
Metsähanhen metsästysalueen rajaus ei perustu hallintorajoihin – Pakollisen saalisilmoituksen lisäksi Suomen riistakeskus toivoo myös muita havaintoja

Met­sä­han­hen met­säs­tys­alueen rajaus ei perustu hal­lin­to­ra­joi­hin – Pa­kol­li­sen saa­lis­il­moi­tuk­sen lisäksi Suomen riis­ta­kes­kus toivoo myös muita ha­vain­to­ja

16.08.2023 15:00
Tilaajille
Metsäkanalintujen kannat vahvoja suuressa osassa Pohjois-Suomea – metsästysaikoja esitetään pitkiksi tälle kaudelle

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen kannat vahvoja suu­res­sa osassa Poh­jois-Suo­mea – met­säs­tys­ai­ko­ja esi­te­tään pit­kik­si tälle kau­del­le

16.08.2023 11:01
Tilaajille
Metsästykseen liittyvät oleellisesti vastuullisuus ja turvallisuus – luonnon monimuotoisuuden tukemiseen on keinoja
Pääkirjoitus

Met­säs­tyk­seen liit­ty­vät oleel­li­ses­ti vas­tuul­li­suus ja tur­val­li­suus – luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tu­ke­mi­seen on keinoja

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Arvokasta perinnemaisemaa hoitavat lampaat laiduntavat Sotkajärven tulvaniityillä pitkälle syksyyn – Näin se on syytä ottaa huomioon metsästysaikana

Ar­vo­kas­ta pe­rin­ne­mai­se­maa hoi­ta­vat lampaat lai­dun­ta­vat Sot­ka­jär­ven tul­va­nii­tyil­lä pit­käl­le syksyyn – Näin se on syytä ottaa huo­mioon met­säs­tys­ai­ka­na

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä voi pitkästä aikaa lähteä metsähanhijahtiin – Saaliskiintiöksi säädetty yksi lintu metsästäjää kohti

Pu­das­jär­vel­lä voi pit­käs­tä aikaa lähteä met­sä­han­hi­jah­tiin – ­Saa­lis­kiin­tiök­si sää­det­ty yksi lintu met­säs­tä­jää kohti

14.08.2023 17:32 1
Tilaajille
Lintuinfluenssa metsästyksessä huomioon myös Pudasjärvellä – riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja: "Kun lintujen muutto käynnistyy, niin silloin on mahdollista myös taudin levitä"

Lin­tu­inf­luens­sa met­säs­tyk­ses­sä huo­mioon myös Pu­das­jär­vel­lä – riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­ja: "Kun lin­tu­jen muutto käyn­nis­tyy, niin silloin on mah­dol­lis­ta myös taudin levitä"

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Voidaanko metsästys kieltää lintuinfluenssan vuoksi? Oulun seutu on otollinen taudin leviämiselle

Voi­daan­ko met­säs­tys kieltää lin­tu­inf­luens­san vuoksi? Oulun seutu on otol­li­nen taudin le­viä­mi­sel­le

27.07.2023 19:30
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

27.07.2023 08:45
Tilaajille
Vesilintujen hämärämetsästys kielletään – Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kehittää metsästystä vastuullisemmaksi.

Ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys kiel­le­tään – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö haluaa ke­hit­tää met­säs­tys­tä vas­tuul­li­sem­mak­si.

24.07.2023 20:15
Tilaajille
Metsähallitus: Ahmat tarvitsevat pohjoisessa kattavampaa seurantaa – Erityisasiantuntija: "ahmakanta on pohjoisessa heikentynyt ja olemme huolissamme"

Met­sä­hal­li­tus: Ahmat tar­vit­se­vat poh­joi­ses­sa kat­ta­vam­paa seu­ran­taa – Eri­tyi­sa­sian­tun­ti­ja: "ah­ma­kan­ta on poh­joi­ses­sa hei­ken­ty­nyt ja olemme huo­lis­sam­me"

10.06.2023 18:00 1
Tilaajille