Metsästys
Kuukausi
Kanalinnuilla vaihtelevat kannat Pudasjärvellä – kesän piti olla suotuisa linnuille

Ka­na­lin­nuil­la vaih­te­le­vat kannat Pu­das­jär­vel­lä – kesän piti olla suo­tui­sa lin­nuil­le

18.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Pudasjärvellä kaadettiin kaikkiaan 688 hirveä edellisellä kaudella – hirvikanta Pohjois-Pohjanmaalla puolittunut parissa vuosikymmenessä

Pu­das­jär­vel­lä kaa­det­tiin kaik­kiaan 688 hirveä edel­li­sel­lä kau­del­la – hir­vi­kan­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la puo­lit­tu­nut parissa vuo­si­kym­me­nes­sä

16.09.2020 09:22 0
Tilaajille
Metsästäminen on luonnollista – metsästäjä-keräilijän vaistot heräävät syksyisin ja sadat pudasjärveläiset talsivat luonnon helmaan
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

Met­säs­tä­mi­nen on luon­nol­lis­ta – met­säs­tä­jä-ke­räi­li­jän vaistot he­rää­vät syk­syi­sin ja sadat pu­das­jär­ve­läi­set tal­si­vat luonnon helmaan

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Teivaanmäki

Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen syys­ter­vei­set: Pitkä met­säs­tys­syk­sy edessä Pu­das­jär­vel­lä

09.09.2020 05:00 1
EU:n päätös rajoittaa lyijyhaulien käyttöä vaikuttaa koko suomalaiseen metsästyskulttuuriin

EU:n päätös ra­joit­taa lyi­jy­hau­lien käyttöä vai­kut­taa koko suo­ma­lai­seen met­säs­tys­kult­tuu­riin

08.09.2020 13:17 0
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan lisää vuodesta 2023 alkaen – Suomi äänesti esitystä vastaan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

04.09.2020 07:17 0
Metson ja teeren kannat ovat vahvistuneet Pohjois-Suomessa – metsäkanalintujen metsästysajat päätetty

Metson ja teeren kannat ovat vah­vis­tu­neet Poh­jois-Suo­mes­sa – met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys­ajat pää­tet­ty

02.09.2020 05:55 0
Tilaajille
Väärä lintu voi käydä todella kalliiksi – uhanalaisen linnun ampumisesta voi seurata tuhansien eurojen korvaukset

Väärä lintu voi käydä todella kal­liik­si – uhan­alai­sen linnun am­pu­mi­ses­ta voi seurata tu­han­sien eurojen kor­vauk­set

29.08.2020 06:31 0
Tilaajille
Viranomaiset valvoivat karhun metsästystä Koillismaalla ja Kainuussa – valvonnassa ilmeni yksi rikosepäily

Vi­ran­omai­set val­voi­vat karhun met­säs­tys­tä Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa – val­von­nas­sa ilmeni yksi ri­kos­epäi­ly

27.08.2020 16:18 0
Ministeri Jari Leppä: Kiimarauhoitusaikaa lyhennetään Pohjois-Suomessa – muutos ei ehdi kuitenkaan vielä tälle metsästyskaudelle

Mi­nis­te­ri Jari Leppä: Kii­ma­rau­hoi­tus­ai­kaa ly­hen­ne­tään Poh­jois-Suo­mes­sa – muutos ei ehdi kui­ten­kaan vielä tälle met­säs­tys­kau­del­le

27.08.2020 06:15 0
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkoskella ensimmäinen karhu kaadettu – poronhoitoalueen karhukiintiö 95

Tai­val­kos­kel­la en­sim­mäi­nen karhu kaa­det­tu – po­ron­hoi­to­alueen kar­hu­kiin­tiö 95

21.08.2020 22:15 0
Sorsastus alkaa tänään kello 12 – vakaa poikastuotto on pitäneet sinisorsan kannan vahvana

Sor­sas­tus alkaa tänään kello 12 – vakaa poi­kas­tuot­to on pi­tä­neet si­ni­sor­san kannan vahvana

20.08.2020 07:20 0
Tilaajille
Oulun riistakeskuksen alueella hirvilupien määrä putosi yli 600:lla – peltopyynti alkaa syyskuussa

Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la hir­vi­lu­pien määrä putosi yli 600:lla – pel­to­pyyn­ti alkaa syys­kuus­sa

06.08.2020 13:30 0
Metsästyskausi alkaa tulevana maanantaina sepelkyyhkyjen ja peltohanhien jahdilla

Met­säs­tys­kau­si alkaa tu­le­va­na maa­nan­tai­na se­pel­kyyh­ky­jen ja pel­to­han­hien jah­dil­la

05.08.2020 12:15 0

Pu­das­jär­vel­le 854 hirven kaa­to­lu­paa – määrä kasvoi vii­me­vuo­ti­ses­ta lähes kol­man­nek­sel­la.

15.07.2020 06:00 0
Ruuhensuon metsästysseura juhlii talkoillen – eurot hankkeisiin hankitaan omasta toiminnasta

Ruu­hen­suon met­säs­tys­seu­ra juhlii tal­koil­len – eurot hank­kei­siin han­ki­taan omasta toi­min­nas­ta

17.11.2019 15:00 0
Poikkeuslupia myönnetään ahman metsästykseen poronhoitoalueelle – enintään kahdeksan lupaa jaossa

Poik­keus­lu­pia myön­ne­tään ahman met­säs­tyk­seen po­ron­hoi­to­alueel­le – enin­tään kah­dek­san lupaa jaossa

22.01.2019 12:00 0
Kaksi kolmasosaa Pudasjärven hirviluvista käytetty – paikoin pulaa ammuttavista

Kaksi kol­mas­osaa Pu­das­jär­ven hir­vi­lu­vis­ta käy­tet­ty – paikoin pulaa am­mut­ta­vis­ta

29.11.2018 09:00 0
Kanadanmajavasta tullut uusi riistaeläin Pudasjärvelle – alkuperäistä euroopanmajavaa elää jo Ranualla

Ka­na­dan­ma­ja­vas­ta tullut uusi riis­ta­eläin Pu­das­jär­vel­le – al­ku­pe­räis­tä eu­roo­pan­ma­ja­vaa elää jo Ra­nual­la

08.11.2018 06:00 0
Koillismaan alueen erätarkastaja: Karhujahdissa käytetty arveluttavia keinoja

Koil­lis­maan alueen erä­tar­kas­ta­ja: Kar­hu­jah­dis­sa käy­tet­ty ar­ve­lut­ta­via keinoja

08.11.2018 06:00 0