Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsästys
Hirvenmetsästystä valvottiin lokakuussa kautta Suomen – epäkohtia havaittiin vähän kohtaamisiin nähden

Hir­ven­met­säs­tys­tä val­vot­tiin lo­ka­kuus­sa kautta Suomen – e­pä­koh­tia ha­vait­tiin vähän koh­taa­mi­siin nähden

07.11.2023 06:00
Tilaajille
Ampumakokeen kautta hirvijahtiin – Pudasjärven syksyn viimeisessä ampumakokeessa oli osallistujia Rovaniemeltä asti ja laukaukset osuivat tauluun

Am­pu­ma­ko­keen kautta hir­vi­jah­tiin – Pu­das­jär­ven syksyn vii­mei­ses­sä am­pu­ma­ko­kees­sa oli osal­lis­tu­jia Ro­va­nie­mel­tä asti ja lau­kauk­set osuivat tauluun

01.10.2023 16:00
Tilaajille
Karhunmetsästyksessä pyssyt pussiin – itäisellä alueella kaatui 45 ja läntisellä alueella 5 karhua

Kar­hun­met­säs­tyk­ses­sä pyssyt pussiin – itäi­sel­lä alueel­la kaatui 45 ja län­ti­sel­lä alueel­la 5 karhua

14.09.2023 11:43 1
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – katso metsästysajat Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – katso met­säs­tys­ajat Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

07.09.2023 10:00
Tilaajille
Karhunpyyntikiintiö täyttyi läntisellä poronhoitoalueella ja metsästys päättyi sunnuntaina

Kar­hun­pyyn­ti­kiin­tiö täyttyi län­ti­sel­lä po­ron­hoi­to­alueel­la ja met­säs­tys päättyi sun­nun­tai­na

27.08.2023 14:22
Tilaajille
Metsähanhen metsästysalueen rajaus ei perustu hallintorajoihin – Pakollisen saalisilmoituksen lisäksi Suomen riistakeskus toivoo myös muita havaintoja

Met­sä­han­hen met­säs­tys­alueen rajaus ei perustu hal­lin­to­ra­joi­hin – Pa­kol­li­sen saa­lis­il­moi­tuk­sen lisäksi Suomen riis­ta­kes­kus toivoo myös muita ha­vain­to­ja

16.08.2023 15:00
Tilaajille
Metsäkanalintujen kannat vahvoja suuressa osassa Pohjois-Suomea – metsästysaikoja esitetään pitkiksi tälle kaudelle

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen kannat vahvoja suu­res­sa osassa Poh­jois-Suo­mea – met­säs­tys­ai­ko­ja esi­te­tään pit­kik­si tälle kau­del­le

16.08.2023 11:01
Tilaajille
Metsästykseen liittyvät oleellisesti vastuullisuus ja turvallisuus – luonnon monimuotoisuuden tukemiseen on keinoja
Pääkirjoitus

Met­säs­tyk­seen liit­ty­vät oleel­li­ses­ti vas­tuul­li­suus ja tur­val­li­suus – luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tu­ke­mi­seen on keinoja

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Arvokasta perinnemaisemaa hoitavat lampaat laiduntavat Sotkajärven tulvaniityillä pitkälle syksyyn – Näin se on syytä ottaa huomioon metsästysaikana

Ar­vo­kas­ta pe­rin­ne­mai­se­maa hoi­ta­vat lampaat lai­dun­ta­vat Sot­ka­jär­ven tul­va­nii­tyil­lä pit­käl­le syksyyn – Näin se on syytä ottaa huo­mioon met­säs­tys­ai­ka­na

16.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärvellä voi pitkästä aikaa lähteä metsähanhijahtiin – Saaliskiintiöksi säädetty yksi lintu metsästäjää kohti

Pu­das­jär­vel­lä voi pit­käs­tä aikaa lähteä met­sä­han­hi­jah­tiin – ­Saa­lis­kiin­tiök­si sää­det­ty yksi lintu met­säs­tä­jää kohti

14.08.2023 17:32 1
Tilaajille
Lintuinfluenssa metsästyksessä huomioon myös Pudasjärvellä – riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja: "Kun lintujen muutto käynnistyy, niin silloin on mahdollista myös taudin levitä"

Lin­tu­inf­luens­sa met­säs­tyk­ses­sä huo­mioon myös Pu­das­jär­vel­lä – riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­na­noh­jaa­ja: "Kun lin­tu­jen muutto käyn­nis­tyy, niin silloin on mah­dol­lis­ta myös taudin levitä"

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Voidaanko metsästys kieltää lintuinfluenssan vuoksi? Oulun seutu on otollinen taudin leviämiselle

Voi­daan­ko met­säs­tys kieltää lin­tu­inf­luens­san vuoksi? Oulun seutu on otol­li­nen taudin le­viä­mi­sel­le

27.07.2023 19:30
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

27.07.2023 08:45
Tilaajille
Vesilintujen hämärämetsästys kielletään – Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kehittää metsästystä vastuullisemmaksi.

Ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys kiel­le­tään – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö haluaa ke­hit­tää met­säs­tys­tä vas­tuul­li­sem­mak­si.

24.07.2023 20:15
Tilaajille
Metsähallitus: Ahmat tarvitsevat pohjoisessa kattavampaa seurantaa – Erityisasiantuntija: "ahmakanta on pohjoisessa heikentynyt ja olemme huolissamme"

Met­sä­hal­li­tus: Ahmat tar­vit­se­vat poh­joi­ses­sa kat­ta­vam­paa seu­ran­taa – Eri­tyi­sa­sian­tun­ti­ja: "ah­ma­kan­ta on poh­joi­ses­sa hei­ken­ty­nyt ja olemme huo­lis­sam­me"

10.06.2023 18:00 1
Tilaajille
Kannanhoidollisessa metsästyksessä saaliiksi 174 ilvestä – Oulun riistakeskuksen alueella saatiin kaadettua 13 ilvestä

Kan­nan­hoi­dol­li­ses­sa met­säs­tyk­ses­sä saa­liik­si 174 ilvestä – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la saatiin kaa­det­tua 13 ilvestä

10.03.2023 10:35
Tilaajille
Pudasjärven koillisosassa saalistanut susi saatiin kaadettua – poronhoidon kannalta alueen petotilanne mennyt yhä pahemmaksi

Pu­das­jär­ven koil­lis­osas­sa saa­lis­ta­nut susi saatiin kaa­det­tua – po­ron­hoi­don kan­nal­ta alueen pe­to­ti­lan­ne mennyt yhä pa­hem­mak­si

03.01.2023 12:06 1
Tilaajille
Pudasjärven koillisosaan lupa suden metsästykseen –lupahakemuksen mukaan susi tappanut kymmeniä poroja

Pu­das­jär­ven koil­lis­osaan lupa suden met­säs­tyk­seen –lu­pa­ha­ke­muk­sen mukaan susi tap­pa­nut kym­me­niä poroja

03.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Ollaan kilttejä – Kukaan ei ole antanut ihmiselle lupaa olla julma toisia eläimiä kohtaan
Kolumni

Ollaan kilt­te­jä – Kukaan ei ole antanut ih­mi­sel­le lupaa olla julma toisia eläimiä kohtaan

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Hirvijahdin tahti hiipuu, Pudasjärvellä lupia vielä reilusti jäljellä – Katso tuoreet kaatomäärät hirvilaskurista

Hir­vi­jah­din tahti hiipuu, Pu­das­jär­vel­lä lupia vielä rei­lus­ti jäl­jel­lä – Katso tuoreet kaa­to­mää­rät hir­vi­las­ku­ris­ta

16.11.2022 16:36 1
Tilaajille