Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Pääkirjoitus
Tilaajille

Leik­kauk­sil­la on vai­ku­tus­ta ar­keen­kin – he­rät­tää­kö Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma päät­tä­jät esit­tä­mään muita vaih­toeh­to­ja?

Parasta aikaa Pudasjärven kaupungin päätöksenteossa käsitellään talouden sopeuttamisohjelmaa, jonka on tarkoitus vaikuttaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Tavoitteena on nuijia päätökset pöytään loppuvuodesta.

Äkkiseltään 23-sivuista pakettia lukiessa silmiin ei pomppaa mullistavia muutoksia tai räikeitä säästötoimia. Säästöohjelmassa ei ole käsitelty laisinkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja ja tuloja, mikä tietenkin vaikuttaa sen sisältöön.