Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Mielipidekirjoitus

Carpe diem – tartu het­keen: "Kau­pun­gin luot­ta­mus­hen­ki­löt, vir­ka­mie­het ja kau­pun­ki­lai­set itse ovat us­kal­ta­neet tarttua hetkeen to­teut­taak­seen näyt­tä­vät ja tar­peel­li­set muu­tos­työt"

Pudasjärvi

Pienten lasten leikkejä ja toimia seuratessa on kadehdittavaa huomata kuinka näppärästi ja helposti he innostuvat ja motivoituvat kokeilemaan uusia leikkejä ja temppuja. Äkkiä ja luontevasti he huomaavat lähistöllä olevan puukepin, kiven tai muun esineen, josta heidän mielikuvituksensa kehittää mitä hurjimmin pelittävän laitteen tai toiminnan.

-
Kuva: JenniN Photo

Näiden villien ajatustöiden tuotteilla he sumeilematta rakentavat ympärilleen uusia rohkeita maailmoja ja jännittäviä tapahtumia. Lapsilla on ainutlaatuinen kyky tarttua välittömästi käsillä olevaan hetkeen. He eivät anna turhalle kriittisyydelle tai nolostumisen pelolle valtaa. Ideoita rajoittavat esteet ratkaistaan korjaavilla oivalluksilla.

Pudasjärven kaupungin keskustan ulkoasu on saanut viimeisten lähivuosien aikana suuren ja näkyvän ”kasvojen kohotuksen”. Kaupungin luottamushenkilöt, virkamiehet ja kaupunkilaiset itse ovat uskaltaneet tarttua hetkeen toteuttaakseen näyttävät ja tarpeelliset muutostyöt.

Sama uudistuminen ja kehitys on vallannut Syötteen alueen yritystoimijat ja monien sivukylien asukkaat. Mahtavat uudet hirsirakennukset, liikenneympyrät ja tiejärjestelyt keskustassa ovat herättäneet positiivista huomiota ja kehuja Kurenalla vierailevissa matkailijoissa ja suuressa osassa paikkakuntalaisia.

Huolimatta siitä, että suurten rakennus- ja muiden muutostöiden toteutus on välillä ollut arvostelun ja epäkurantin riepottelun kohteena päättäjät ovat luottaneet päätöksiinsä, yhteisön yleiseen ja yhteiseen tahtoon sekä tarpeeseen.

On uskallettava katsoa kauas, jotta näkee paremmin lähelle. Kaikkien kuntalaisten palvelujen saannin helpottaminen ja turvaaminen on tämän päivän ja tulevaisuuden toimintamallin  terävin kärki.

Sointu VeivoYhteisövaliokunnan varapuheenjohtaja