Valaistus
Sarakylän valoille suunnittelulupa – kaupunginhallitus myöntyi purettujen katuvalojen palauttamiseen

Sa­ra­ky­län va­loil­le suun­nit­te­lu­lu­pa – kau­pun­gin­hal­li­tus myöntyi pu­ret­tu­jen ka­tu­va­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen

15.10.2020 06:05
Tilaajille
Rimmin ja Mursunsaaren tievalaistus kuntoon – 102 pylväissä olevaa valaisinta uusiksi

Rimmin ja Mur­sun­saa­ren tie­va­lais­tus kuntoon – 102 pyl­väis­sä olevaa va­lai­sin­ta uusiksi

13.12.2018 08:00 0
Iijoen sillalle rakennetaan uutta valotaidetta jo ensi talveen

Iijoen sil­lal­le ra­ken­ne­taan uutta va­lo­tai­det­ta jo ensi talveen

07.06.2017 13:22
Näyttävä maamerkki ohikulkijoille – Iijoen sillan valoteos uudessa aloituksessa

Näyt­tä­vä maa­merk­ki ohi­kul­ki­joil­le – Iijoen sillan va­lo­teos uudessa aloi­tuk­ses­sa

01.02.2017 06:00