Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Utajärvi
Uusia tuulipuistoja suunnitteilla Pudasjärven rajoille – suunnitelmassa myös 280 hehtaarin aurinkopuisto

Uusia tuu­li­puis­to­ja suun­nit­teil­la Pu­das­jär­ven ra­joil­le – suun­ni­tel­mas­sa myös 280 heh­taa­rin au­rin­ko­puis­to

16.01.2024 16:29
Tilaajille
Ely-keskusten lausunnot erimielisiä Oulun Viinivaara -hankkeesta – Varsinais-Suomi pitää luonnonsuojelulain vastaisena, Pohjois-Pohjanmaan mukaan parantaisi Oulun vesihuoltoa

Ely-kes­kus­ten lau­sun­not eri­mie­li­siä Oulun Vii­ni­vaa­ra -hank­kees­ta – Var­si­nais-Suo­mi pitää luon­non­suo­je­lu­lain vas­tai­se­na, Poh­jois-Poh­jan­maan mukaan pa­ran­tai­si Oulun ve­si­huol­toa

09.01.2024 09:11 1
Tilaajille
Asutko omakotitalossa? Näin biojätteen lajittelu muuttuu ja näin paljon se maksaa

Asutko oma­ko­ti­ta­los­sa? Näin bio­jät­teen la­jit­te­lu muuttuu ja näin paljon se maksaa

04.01.2024 12:05
Tilaajille
Viinivaaran vedenottoluvasta tehdään valitus – Pohjavesi alkaa virrata oululaisten hanoihin aikaisintaan viiden vuoden päästä

Vii­ni­vaa­ran ve­de­not­to­lu­vas­ta tehdään valitus – Poh­ja­ve­si alkaa virrata ou­lu­lais­ten ha­noi­hin ai­kai­sin­taan viiden vuoden päästä

22.11.2023 09:22
Tilaajille
Oulun pohjavesihaaveet ovat olleet yhden viranomaisen pöydällä jo kuusi vuotta – Nyt Viinivaara-asiaan luvataan ratkaisua pian

Oulun poh­ja­ve­si­haa­veet ovat olleet yhden vi­ra­no­mai­sen pöy­däl­lä jo kuusi vuotta – Nyt Vii­ni­vaa­ra-asiaan lu­va­taan rat­kai­sua pian

13.10.2023 05:00
Tilaajille
Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä – Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin

Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä – Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin

24.05.2023 06:30
Tilaajille
Lisää tuulivoimaa vireillä Oulun Ylikiiminkiin Mustallesuolle – 30–40 voimalaa pyörisi Pudasjärven rajan tuntumassa

Lisää tuu­li­voi­maa vi­reil­lä Oulun Yli­kii­min­kiin Mus­tal­le­suol­le – 30–40 voi­ma­laa pyörisi Pu­das­jär­ven rajan tun­tu­mas­sa

20.09.2022 21:31
Tilaajille
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Utajärvi lähtee Pudasjärven ehdottamaan yhteistyöhön edistämään Olvassuon kansallispuiston perustamista – Perussuomalaiset asettuivat poikkiteloin

Uta­jär­vi lähtee Pu­das­jär­ven eh­dot­ta­maan yh­teis­työ­hön edis­tä­mään Ol­vas­suon kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – ­Pe­rus­suo­ma­lai­set aset­tui­vat poik­ki­te­loin

21.01.2022 07:57
Tilaajille
Utajärvi ja Puolanka suhtautuvat suopeasti ja neutraalisti Pudasjärven jo hyväksymään ajatukseen uuden kansallispuiston vauhdittamisesta – Metsästys voisi nousta hiertämään hanketta

Uta­jär­vi ja Puo­lan­ka suh­tau­tu­vat suo­peas­ti ja neut­raa­lis­ti Pu­das­jär­ven jo hy­väk­sy­mään aja­tuk­seen uuden kan­sal­lis­puis­ton vauh­dit­ta­mi­ses­ta – ­Met­säs­tys voisi nousta hier­tä­mään han­ket­ta

22.12.2021 11:59
Tilaajille
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pudasjärvellä yksi uusi koronatartunta

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Pu­das­jär­vel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta

24.09.2021 14:37
Lähes kymmenesosa suomalaisista äänestänyt, Utajärvi edelleen vaalipiirin aktiivisin

Lähes kym­me­ne­so­sa suo­ma­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, Uta­jär­vi edel­leen vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin

30.05.2021 21:31
Tilaajille
Näin rokotukset etenevät Oulunkaaren alueella: Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa rokotteita tarjolla jo 35-vuotiaille

Näin ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ou­lun­kaa­ren alueel­la: Pu­das­jär­vel­lä, Uta­jär­vel­lä ja Vaa­las­sa ro­kot­tei­ta tar­jol­la jo 35-vuo­tiail­le

25.05.2021 12:25
THL: Pohjois-Pohjanmaalla nyt jo 15 uutta koronatartuntaa – tautitapauksia Oulun lisäksi useilla muillakin paikkakunnilla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jo 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tau­ti­ta­pauk­sia Oulun lisäksi useilla muil­la­kin paik­ka­kun­nil­la

16.04.2021 13:04