SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

umpihankihiihto
Pintamolainen Teijo Iinatti ylsi kärkipäähän, jäsentenvälinen voitto lämmitti – Jani Ikonen uusi viime vuoden mestaruuden yksilösarjassa

Pin­ta­mo­lai­nen Teijo Iinatti ylsi kär­ki­pää­hän, jä­sen­ten­vä­li­nen voitto läm­mit­ti – Jani Ikonen uusi viime vuoden mes­ta­ruu­den yk­si­lö­sar­jas­sa

13.02.2019 05:50
Maailmanmestarit selvillä – Jani Ikonen ja Laskuvarjojääkärikilta kovimmat umpihangen halkojat

Maail­man­mes­ta­rit sel­vil­lä – Jani Ikonen ja Las­ku­var­jo­jää­kä­ri­kil­ta ko­vim­mat um­pi­han­gen hal­ko­jat

10.02.2019 21:00
Ensimmäiset umpihankeen jo perjantaina – 263 osallistujaa valmiina viikonlopun MM-koetukseen

En­sim­mäi­set um­pi­han­keen jo per­jan­tai­na – 263 osal­lis­tu­jaa val­mii­na vii­kon­lo­pun MM-koe­tuk­seen

08.02.2019 14:30
Pehmeää pakkaslunta tarjolla umpihankihiihtäjille MM-kisoihin Pudasjärvelle – neljä kilpailijaa ollut mukana joka kerta

Pehmeää pak­kas­lun­ta tar­jol­la um­pi­han­ki­hiih­tä­jil­le MM-ki­soi­hin Pu­das­jär­vel­le – neljä kil­pai­li­jaa ollut mukana joka kerta

06.02.2019 06:00
Metsäläiset ja Honkanen ensimmäiset umpihanki-ilmoittautujat – mm-kisojen järjestäminen on jo alkanut

Met­sä­läi­set ja Hon­ka­nen en­sim­mäi­set um­pi­han­ki-il­moit­tau­tu­jat – mm-ki­so­jen jär­jes­tä­mi­nen on jo alkanut

21.10.2017 11:00
Kiitokset 20 umpihankivuodesta – miltä näyttää umpihankihiihdon MM-kisojen tulevaisuus?

Kii­tok­set 20 um­pi­han­ki­vuo­des­ta – miltä näyttää um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­so­jen tu­le­vai­suus?

27.04.2017 09:00
Valkoinen hanki hohtaa alla – tunnelmia Umpihankihiihdon MM-kisoista Pudasjärveltä 2017

Val­koi­nen hanki hohtaa alla – tun­nel­mia Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­sois­ta Pu­das­jär­vel­tä 2017

16.02.2017 15:00
Umpihankitehtäviä vaikeimmasta päästä – olisitko tiennyt vastaukset kysymyksiin?

Um­pi­han­ki­teh­tä­viä vai­keim­mas­ta päästä – oli­sit­ko tiennyt vas­tauk­set ky­sy­myk­siin?

15.02.2017 10:00
Selkosen sankarit pääosassa umpihankihiihdossa – pakkanen ei säikäyttänyt iltajuhlassa

Sel­ko­sen san­ka­rit pää­osas­sa um­pi­han­ki­hiih­dos­sa – pak­ka­nen ei säi­käyt­tä­nyt il­ta­juh­las­sa

15.02.2017 09:00
Umpihankihiihdon MM-kisat maalissa: Julkunen ja Laskuvarjomiehet umpisen kovimmat

Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­sat maa­lis­sa: Jul­ku­nen ja Las­ku­var­jo­mie­het umpisen ko­vim­mat

13.02.2017 10:00
Vanhojen mestareiden paluuta umpihankihiihdon joukkueissa – Julkunen ja Tolonen edelleen vahvoilla

Van­ho­jen mes­ta­rei­den paluuta um­pi­han­ki­hiih­don jouk­kueis­sa – Jul­ku­nen ja Tolonen edel­leen vah­voil­la

09.02.2017 09:00
Pudasjärveltä hyvä edustus juhlavuoden juhlakisassa – umpihankeen täysillä tai leikkimielin

Pu­das­jär­vel­tä hyvä edustus juh­la­vuo­den juh­la­ki­sas­sa – um­pi­han­keen täy­sil­lä tai leik­ki­mie­lin

09.02.2017 09:00