Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ukraina
Ossi ja Vesa veivät auton ja avustustarvikkeita suoraan Ukrainaan – uusi keräys on jo mielessä

Ossi ja Vesa veivät auton ja avus­tus­tar­vik­kei­ta suoraan Uk­rai­naan – uusi keräys on jo mie­les­sä

31.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23 1
Matkakertomus siitä, kuinka pudasjärveläiset veivät autoja ja avustustarvikkeita Ukrainaan ja millainen vastaanotto sodan runtelemassa maassa oli – Juha Tenhusen lupaus isälle piti

Mat­ka­ker­to­mus siitä, kuinka pu­das­jär­ve­läi­set veivät autoja ja avus­tus­tar­vik­kei­ta Uk­rai­naan ja mil­lai­nen vas­taan­ot­to sodan run­te­le­mas­sa maassa oli – Juha Ten­hu­sen lupaus isälle piti

29.04.2023 14:32
Tilaajille

Yli 500 paria vil­la­suk­kia Uk­rai­naan – Maa- ja ko­ti­ta­lous­nais­ten or­ga­ni­soi­ma vil­la­suk­ka­ke­räys lähti liik­keel­le As­mun­tis­ta ja sai suuren suosion

11.03.2023 14:00
Kirkkojen kellot soivat Ukrainan puolesta sodan vuosipäivänä ympäri maan, myös Pudasjärvellä

Kirk­ko­jen kellot soivat Uk­rai­nan puo­les­ta sodan vuo­si­päi­vä­nä ympäri maan, myös Pu­das­jär­vel­lä

20.02.2023 15:00
Sukkakeräys Ukrainaan jatkuu helmikuun ajan – pudasjärveläiset osallistuvat innokkaasti hyväntekeväisyyteen

Suk­ka­ke­räys Uk­rai­naan jatkuu hel­mi­kuun ajan – pu­das­jär­ve­läi­set osal­lis­tu­vat in­nok­kaas­ti hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

07.02.2023 15:57
Tilaajille
Villasukkakeräys Ukrainaan sai suuren suosion Pudasjärvellä – Lyhyessä ajassa kokoon saatiin sata paria sukkia ja lisää neulotaan koko ajan

Vil­la­suk­ka­ke­räys Uk­rai­naan sai suuren suosion Pu­das­jär­vel­lä – Ly­hyes­sä ajassa kokoon saatiin sata paria sukkia ja lisää neu­lo­taan koko ajan

01.02.2023 11:32
Tilaajille
Valtuusto keskusteli pakolaisista – " Miten voidaan olla ottamatta vastaan äitejä ja lapsia, jotka joutuisivat muuten venäläisten käsiin"

Val­tuus­to kes­kus­te­li pa­ko­lai­sis­ta – " Miten voidaan olla ot­ta­mat­ta vastaan äitejä ja lapsia, jotka jou­tui­si­vat muuten ve­nä­läis­ten käsiin"

16.12.2022 17:45 2
Tilaajille
Nyt ei saa antaa sijaa pelottelulle, vaan katse pitää säilyttää herpaantumatta Ukrainassa
Kolumni

Nyt ei saa antaa sijaa pe­lot­te­lul­le, vaan katse pitää säi­lyt­tää her­paan­tu­mat­ta Uk­rai­nas­sa

21.10.2022 09:53
Tilaajille
Suomen Punaisen Ristin paikallisosastot harjoittelevat toimintaa evakuointitilanteessa – Pudasjärvellä harjoitus syksyllä, toiminta esillä messuilla lauantaina

Suomen Pu­nai­sen Ristin pai­kal­lis­osas­tot har­joit­te­le­vat toi­min­taa eva­kuoin­ti­ti­lan­tees­sa – Pu­das­jär­vel­lä har­joi­tus syk­syl­lä, toi­min­ta esillä mes­suil­la lauan­tai­na

05.05.2022 15:00
Tilaajille
Sen piti olla tavallinen vapaapäivä, kuten yleensä torstait kalenterissani ovat – Päivä kalenterissa oli 24. helmikuuta. Se muutti maailman.
Kolumni

Sen piti olla ta­val­li­nen va­paa­päi­vä, kuten yleensä tors­tait ka­len­te­ris­sa­ni ovat – Päivä ka­len­te­ris­sa oli 24. hel­mi­kuu­ta. Se muutti maail­man.

02.04.2022 04:00
Pudasjärven keräysapu jo matkalla kohti Ukrainaa – "Ihmiset toivat keräykseen juuri niitä tarvikkeita, mitä toivottiin"

Pu­das­jär­ven ke­räys­apu jo mat­kal­la kohti Uk­rai­naa – "Ih­mi­set toivat ke­räyk­seen juuri niitä tar­vik­kei­ta, mitä toi­vot­tiin"

30.03.2022 04:30
Tilaajille

Tai­val­kos­ken kir­kos­sa ke­rä­tään kolehti uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

25.03.2022 04:30
Apua Ukrainaan kerätään nyt Pudasjärvellä – keräyspaikka avoinna keskiviikkona, lauantaina ja sunnuntaina

Apua Uk­rai­naan ke­rä­tään nyt Pu­das­jär­vel­lä – ke­räys­paik­ka avoinna kes­ki­viik­ko­na, lauan­tai­na ja sun­nun­tai­na

22.03.2022 08:00
Ukrainasta pakenevat voivat hakea tilapäistä suojelua kahdeksasta toimipisteestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Uk­rai­nas­ta pa­ke­ne­vat voivat hakea ti­la­päis­tä suo­je­lua kah­dek­sas­ta toi­mi­pis­tees­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

21.03.2022 20:30
Pohjois-Suomi täydentää valmius- ja turvallisuusfoorumiverkostoaan – Ylijohtaja Terttu Savolainen: "On syytä varautua myös kaikkein pahimpaan"

Poh­jois-Suo­mi täy­den­tää val­mius- ja tur­val­li­suus­foo­ru­mi­ver­kos­toaan – Yli­joh­ta­ja Terttu Sa­vo­lai­nen: "On syytä va­rau­tua myös kaik­kein pa­him­paan"

18.03.2022 16:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me voi­sim­me tehdä – Ait­to­jär­vel­lä meillä on kaunis kou­lu­ra­ken­nus tyh­jil­lään. Sinne mah­tui­si pa­ko­lai­sia

15.03.2022 17:59
Pudasjärvellä suunnitellaan avun keräämistä Ukrainaan – kaupungilta toivotaan varastotiloja

Pu­das­jär­vel­lä suun­ni­tel­laan avun ke­rää­mis­tä Uk­rai­naan – kau­pun­gil­ta toi­vo­taan va­ras­to­ti­lo­ja

10.03.2022 16:38
Tilaajille

Rauhaa Uk­rai­naan -päivä Jalavan Kau­pas­sa

10.03.2022 15:14
Vapaa tiedonvälitys vapaan kansan edellytys niin maailmalla kuin meillä: "Kuvittele jos meilläkin olisi media, joka ei toimi sananvapauden periaatteiden mukaan"
Kolumni

Vapaa tie­don­vä­li­tys vapaan kansan edel­ly­tys niin maail­mal­la kuin meillä: "Ku­vit­te­le jos meil­lä­kin olisi media, joka ei toimi sa­nan­va­pau­den pe­ri­aat­tei­den mukaan"

03.03.2022 20:10 1