Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teiden talvikunnossapito
Kotiseuturakkaus innoitti osaltaan Ritva Kinnulan yrittäjäksi virkauran jälkeen – jako yleisiin ja yksityisiin teihin pitäisi tieisännöitsijän mielestä lopettaa

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus in­noit­ti osal­taan Ritva Kin­nu­lan yrit­tä­jäk­si vir­ka­uran jälkeen – jako ylei­siin ja yk­si­tyi­siin teihin pitäisi tie­isän­nöit­si­jän mie­les­tä lo­pet­taa

23.11.2023 15:20
Tilaajille
Nämä tiekunnat ovat mukana yhteisurakassa – katso lista Pudasjärven kaupungin järjestämän talvikunnossapidon piiriin kuuluvista yksityistiestä ja urakoitsijoista

Nämä tie­kun­nat ovat mukana yh­teis­ura­kas­sa – katso lista Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män tal­vi­kun­nos­sa­pi­don piiriin kuu­lu­vis­ta yk­si­tyis­ties­tä ja ura­koit­si­jois­ta

03.11.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palvelusopimusten kilpailutuksista päätöksiä – katso, mitkä toimijat valittiin vastaamaan tiestön talvikunnossapidosta, kiinteistönhoidosta ja siivouksesta

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­mus­ten kil­pai­lu­tuk­sis­ta pää­tök­siä – katso, mitkä toi­mi­jat va­lit­tiin vas­taa­maan tiestön tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta, kiin­teis­tön­hoi­dos­ta ja sii­vouk­ses­ta

03.07.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin palvelusopimukset kilpailutuksessa – Tällaisia muutoksia sopimusten sisältöihin on tehty

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin pal­ve­lu­so­pi­muk­set kil­pai­lu­tuk­ses­sa – Täl­lai­sia muu­tok­sia so­pi­mus­ten si­säl­töi­hin on tehty

02.05.2023 16:24
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki jatkanut tiekuntien hakuaikaa yhteisurakkaan – Taivalkoskella yksityistiet saatiin heräteltyä mukaan kunnan tuen piiriin

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki jat­ka­nut tie­kun­tien ha­ku­ai­kaa yh­teis­urak­kaan – Tai­val­kos­kel­la yk­si­tyis­tiet saatiin he­rä­tel­tyä mukaan kunnan tuen piiriin

04.04.2023 18:52
Tilaajille
YIT voitti maanteiden hoitourakan Pudasjärvellä

YIT voitti maan­tei­den hoi­to­ura­kan Pu­das­jär­vel­lä

16.03.2023 11:40 1
Tilaajille
Uraiset tiet, vähälumiset polut – "Urat maanteillä heittelevät autoa yllättävän rivakasti ja pari kertaa vastaantulijan kanssa on ollut tilanne, ettei väliin olisi mahtunut edes  Iijokiseutua"
Kolumni

Uraiset tiet, vä­hä­lu­mi­set polut – "Urat maan­teil­lä heit­te­le­vät autoa yl­lät­tä­vän ri­va­kas­ti ja pari kertaa vas­taan­tu­li­jan kanssa on ollut ti­lan­ne, ettei väliin olisi mah­tu­nut edes Ii­jo­ki­seu­tua"

25.01.2023 05:30
Tilaajille
Pudasjärvenkin tiestön kunnostusta voi seurata netissä – konekuskin kännykkä siirtää tiedon töistä kaikkien katsottavaksi

Pu­das­jär­ven­kin tiestön kun­nos­tus­ta voi seurata netissä – ko­ne­kus­kin kän­nyk­kä siirtää tiedon töistä kaik­kien kat­sot­ta­vak­si

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Aurattu metsäautotie vie pinon luo, eikä keinoa tien ylläpidon tarkistamiselle toisaiseksi ole: "Toiminta on kyllä käynnissä ja käytännön toteutuksessa", sanoo Metsähallitus

Aurattu met­sä­au­to­tie vie pinon luo, eikä keinoa tien yl­lä­pi­don tar­kis­ta­mi­sel­le toi­sai­sek­si ole: "Toi­min­ta on kyllä käyn­nis­sä ja käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­sa", sanoo Met­sä­hal­li­tus

15.12.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven tiekunnilla jo kiire liittyä yhteisurakkaan – Tiekuntien on toimitettava hakemukset kaupungille vuoden loppuun mennessä

Pu­das­jär­ven tie­kun­nil­la jo kiire liittyä yh­teis­urak­kaan – Tie­kun­tien on toi­mi­tet­ta­va ha­ke­muk­set kau­pun­gil­le vuoden loppuun men­nes­sä

28.11.2022 11:30
Tilaajille
Kuka auraa liittymät auki? – Kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö: "Piha-alueen lumet on pidettävä kiinteistön puolella, eikä niitä voi viedä tiealueelle"

Kuka auraa liit­ty­mät auki? – Kau­pun­gin yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan pääl­lik­kö: "Pi­ha-alueen lumet on pi­det­tä­vä kiin­teis­tön puo­lel­la, eikä niitä voi viedä tiea­lueel­le"

17.02.2021 04:00
Tilaajille
Teiden penkoilla rällätään Kuusamossa kelkoilla –Pudasjärvellä ja Taivalkoskella ei suurikaan ongelma

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään Kuu­sa­mos­sa kel­koil­la –Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la ei suu­ri­kaan ongelma

09.02.2021 18:00
Tilaajille