Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Teiden talvikunnossapito
Uraiset tiet, vähälumiset polut – "Urat maanteillä heittelevät autoa yllättävän rivakasti ja pari kertaa vastaantulijan kanssa on ollut tilanne, ettei väliin olisi mahtunut edes  Iijokiseutua"
Kolumni

Uraiset tiet, vä­hä­lu­mi­set polut – "Urat maan­teil­lä heit­te­le­vät autoa yl­lät­tä­vän ri­va­kas­ti ja pari kertaa vas­taan­tu­li­jan kanssa on ollut ti­lan­ne, ettei väliin olisi mah­tu­nut edes Ii­jo­ki­seu­tua"

25.01.2023 05:30
Tilaajille
Pudasjärvenkin tiestön kunnostusta voi seurata netissä – konekuskin kännykkä siirtää tiedon töistä kaikkien katsottavaksi

Pu­das­jär­ven­kin tiestön kun­nos­tus­ta voi seurata netissä – ko­ne­kus­kin kän­nyk­kä siirtää tiedon töistä kaik­kien kat­sot­ta­vak­si

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Aurattu metsäautotie vie pinon luo, eikä keinoa tien ylläpidon tarkistamiselle toisaiseksi ole: "Toiminta on kyllä käynnissä ja käytännön toteutuksessa", sanoo Metsähallitus

Aurattu met­sä­au­to­tie vie pinon luo, eikä keinoa tien yl­lä­pi­don tar­kis­ta­mi­sel­le toi­sai­sek­si ole: "Toi­min­ta on kyllä käyn­nis­sä ja käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­sa", sanoo Met­sä­hal­li­tus

15.12.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven tiekunnilla jo kiire liittyä yhteisurakkaan – Tiekuntien on toimitettava hakemukset kaupungille vuoden loppuun mennessä

Pu­das­jär­ven tie­kun­nil­la jo kiire liittyä yh­teis­urak­kaan – Tie­kun­tien on toi­mi­tet­ta­va ha­ke­muk­set kau­pun­gil­le vuoden loppuun men­nes­sä

28.11.2022 11:30
Tilaajille
Kuka auraa liittymät auki? – Kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö: "Piha-alueen lumet on pidettävä kiinteistön puolella, eikä niitä voi viedä tiealueelle"

Kuka auraa liit­ty­mät auki? – Kau­pun­gin yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan pääl­lik­kö: "Pi­ha-alueen lumet on pi­det­tä­vä kiin­teis­tön puo­lel­la, eikä niitä voi viedä tiea­lueel­le"

17.02.2021 04:00
Tilaajille
Teiden penkoilla rällätään Kuusamossa kelkoilla –Pudasjärvellä ja Taivalkoskella ei suurikaan ongelma

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään Kuu­sa­mos­sa kel­koil­la –Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la ei suu­ri­kaan ongelma

09.02.2021 18:00
Tilaajille