Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Talvikunnossapito
Kurenalan katujen talvikunnossapito markkinaoikeuteen – oikaisuvaatimuksista kaupunginhallitukseen käsittelykierre

Ku­re­na­lan katujen tal­vi­kun­nos­sa­pi­to mark­ki­na­oi­keu­teen – oi­kai­su­vaa­ti­muk­sis­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen kä­sit­te­ly­kier­re

26.10.2023 20:00 1
Tilaajille
Uraiset tiet, vähälumiset polut – "Urat maanteillä heittelevät autoa yllättävän rivakasti ja pari kertaa vastaantulijan kanssa on ollut tilanne, ettei väliin olisi mahtunut edes  Iijokiseutua"
Kolumni

Uraiset tiet, vä­hä­lu­mi­set polut – "Urat maan­teil­lä heit­te­le­vät autoa yl­lät­tä­vän ri­va­kas­ti ja pari kertaa vas­taan­tu­li­jan kanssa on ollut ti­lan­ne, ettei väliin olisi mah­tu­nut edes Ii­jo­ki­seu­tua"

25.01.2023 05:30
Tilaajille
Pudasjärvenkin tiestön kunnostusta voi seurata netissä – konekuskin kännykkä siirtää tiedon töistä kaikkien katsottavaksi

Pu­das­jär­ven­kin tiestön kun­nos­tus­ta voi seurata netissä – ko­ne­kus­kin kän­nyk­kä siirtää tiedon töistä kaik­kien kat­sot­ta­vak­si

15.01.2023 08:00
Tilaajille
Maanteiden talvihoitokausi käynnistyy – jatkossa yksityistie- tai katuliittymän hoito kuuluu liittymän omistajalle

Maan­tei­den tal­vi­hoi­to­kau­si käyn­nis­tyy – jat­kos­sa yk­si­tyis­tie- tai ka­tu­liit­ty­män hoito kuuluu liit­ty­män omis­ta­jal­le

01.11.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki hoputti Syötteen latupoolia kunnossapidon kilpailutuksesta – tarjoukset  jo pyydetty, urakan tekijä ratkaistaan ensi viikolla

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hoputti Syöt­teen la­tu­poo­lia kun­nos­sa­pi­don kil­pai­lu­tuk­ses­ta – tar­jouk­set jo pyy­det­ty, urakan tekijä rat­kais­taan ensi vii­kol­la

29.09.2022 14:15 2
Tilaajille
Ouluntien ja Puolangantien talvihoidon taso nousi – teiden parempi kunto lisää turvallisuutta

Ou­lun­tien ja Puo­lan­gan­tien tal­vi­hoi­don taso nousi – teiden parempi kunto lisää tur­val­li­suut­ta

06.02.2019 16:00