Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tanssi
Tanssilähettiläiden tanssiesitys Sahojen sinfoniasta. Hanuristina Timo Kuukasjärvi

Tans­si­lä­het­ti­läi­den tans­si­esi­tys Sahojen sin­fo­nias­ta. Ha­nu­ris­ti­na Timo Kuu­kas­jär­vi

30.07.2021 09:10

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 10:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iijoen Tans­si­joi­den kuu­lu­mi­sia – korona vai­kut­ta­nut kovalla kädellä myös tans­si­har­ras­tus­toi­min­taan, mutta tu­le­val­le vuo­del­le kat­som­me op­ti­mis­ti­ses­ti

26.12.2020 05:00

Tai­val­kos­ken nuo­ril­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta ko­keil­la tans­se­ja ja sir­kus­tai­det­ta – Kunta on mukana seit­se­män muun kunnan kanssa pi­lot­tip­ro­jek­tis­sa, jossa tar­jo­taan har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti ha­ja-asu­tus­alueil­la

25.10.2020 14:32
Tilaajille

Valta vaihtui Pu­das­jär­ven lu­kiol­la – katso kuvat van­ho­jen tans­sien pyör­teis­tä

15.02.2019 15:00

Se­nio­ri­tans­si­joi­den pik­ku­jou­lus­sa on pyö­räh­te­ly pääo­sas­sa – Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken tans­si­jat vuoroin vie­rais­sa

08.12.2018 09:00

Ret­ro­fes­ta­rei­den lauan­tai­na bai­lat­tiin an­ka­ras­ti ysä­ri­hit­tien tah­dis­sa – kat­so ­ku­va­gal­le­ria!

12.06.2017 15:06

Voi­mis­te­lu- ja lii­kun­ta­näy­tös kokosi Tuomas Sam­mel­vuo -salin täyteen väkeä – katso kuvat!

21.04.2017 06:00

Kaikki me ollaan niin vir­kei­tä ja täällä vielä nuor­tuu! – Pu­das­jär­ven ja Kii­min­gin se­nio­rit tans­si­vat yhdessä Suomi 100 -hen­ges­sä

06.04.2017 09:00

Tanssin iloa! – katso kuvat Kuren Tanssin Sadan vuoden tanssi -näy­tök­ses­tä

27.02.2017 15:00

Kaik­kien aikojen ylei­sö­reak­tio Kuren Tans­sis­sa! Tanja Kan­nia­la ja Jari Pik­ku­aho rak­kaus­ta­ri­nal­la voit­toon

27.02.2017 11:00

Lauan­tai­na tans­si­taan Ku­ren­Tans­sia Sadan vuoden tanssi -tee­mal­la – katso, ketkä ovat tans­si­pa­rei­na!

23.02.2017 18:00

Ku­ren­Tans­si joh­dat­taa sadan vuoden tans­siin jo hel­mi­kuus­sa – näy­tök­sen jälkeen par­ket­ti on avoin kai­kil­le tans­sin­ys­tä­vil­le

28.01.2017 09:30

86-vuo­tias Veikko etsii tans­si­pa­ria – iloi­se­na pysyy kun tanssii ja tapaa ystäviä

21.10.2016 06:00

Ve­net­sia­lai­sis­sa oli hauskaa vaikka myrs­ky­tuu­li sam­mut­te­li lyhtyjä – ilo­tu­li­tus kruu­na­si illan

31.08.2016 11:00