Vauvat: Pu­das­jär­ven vuoden en­sim­mäi­nen vauva syntyi etu­ajas­sa – Vä­hä­kuo­puk­sen per­hees­sä iloi­taan pik­ku­vel­jes­tä

Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tanssi
Iijoen Tanssijoilla ollut vireä vuosi ja ensi vuoden ohjelmaa on jo suunniteltu
Mielipidekirjoitus

Iijoen Tans­si­joil­la ollut vireä vuosi ja ensi vuoden oh­jel­maa on jo suun­ni­tel­tu

11.12.2022 19:55
Tilaajille
Tutut sävelet tuovat joulun – Pudasjärven kansalaisopiston taitajat esiintyivät kirjastolla

Tutut sävelet tuovat joulun – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton tai­ta­jat esiin­tyi­vät kir­jas­tol­la

02.12.2022 12:02
Tilaajille
Opintopisteitä voi kerätä vaikkapa tanssimalla – Pudasjärven kansalaisopiston ensimmäinen arviointi suoritettiin Sarakylän lavatanssikurssilla.

Opin­to­pis­tei­tä voi kerätä vaik­ka­pa tans­si­mal­la – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton en­sim­mäi­nen ar­vioin­ti suo­ri­tet­tiin Sa­ra­ky­län la­va­tans­si­kurs­sil­la.

27.10.2022 15:52
Tilaajille
Tanssia, jos korona suo
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tans­sia, jos korona suo

31.12.2021 09:08
Tanssilähettiläiden tanssiesitys Sahojen sinfoniasta. Hanuristina Timo Kuukasjärvi

Tans­si­lä­het­ti­läi­den tans­si­esi­tys Sahojen sin­fo­nias­ta. Ha­nu­ris­ti­na Timo Kuu­kas­jär­vi

30.07.2021 09:10
Taivalkoskella halutaan liikettä kirkkoon, mutta ei twerkkiä alttarille: kirkossa pelätään tanssia ja kirkon ulkopuolella pyhää – Koillismaan some leimahti, kun tanssi mainittiin

Tai­val­kos­kel­la ha­lu­taan lii­ket­tä kirk­koon, mutta ei twerk­kiä alt­ta­ril­le: kir­kos­sa pe­lä­tään tanssia ja kirkon ul­ko­puo­lel­la pyhää – Koil­lis­maan some lei­mah­ti, kun tanssi mai­nit­tiin

09.03.2021 10:13
Tilaajille
Iijoen Tanssijoiden kuulumisia – korona vaikuttanut kovalla kädellä myös tanssiharrastustoimintaan, mutta tulevalle vuodelle katsomme optimistisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iijoen Tans­si­joi­den kuu­lu­mi­sia – korona vai­kut­ta­nut kovalla kädellä myös tans­si­har­ras­tus­toi­min­taan, mutta tu­le­val­le vuo­del­le kat­som­me op­ti­mis­ti­ses­ti

26.12.2020 05:00
Taivalkosken nuorille tarjotaan mahdollisuutta kokeilla tansseja ja sirkustaidetta – Kunta on mukana seitsemän muun kunnan kanssa pilottiprojektissa, jossa tarjotaan harrastusmahdollisuutta erityisesti haja-asutusalueilla

Tai­val­kos­ken nuo­ril­le tar­jo­taan mah­dol­li­suut­ta ko­keil­la tans­se­ja ja sir­kus­tai­det­ta – Kunta on mukana seit­se­män muun kunnan kanssa pi­lot­tip­ro­jek­tis­sa, jossa tar­jo­taan har­ras­tus­mah­dol­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti ha­ja-asu­tus­alueil­la

25.10.2020 14:32
Tilaajille
Valta vaihtui Pudasjärven lukiolla – katso kuvat vanhojen tanssien pyörteistä

Valta vaihtui Pu­das­jär­ven lu­kiol­la – katso kuvat van­ho­jen tans­sien pyör­teis­tä

15.02.2019 15:00
Senioritanssijoiden pikkujoulussa on pyörähtely pääosassa – Pudasjärven ja Taivalkosken tanssijat vuoroin vieraissa

Se­nio­ri­tans­si­joi­den pik­ku­jou­lus­sa on pyö­räh­te­ly pääo­sas­sa – Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken tans­si­jat vuoroin vie­rais­sa

08.12.2018 09:00
Retrofestareiden lauantaina bailattiin ankarasti ysärihittien tahdissa – katso kuvagalleria!

Ret­ro­fes­ta­rei­den lauan­tai­na bai­lat­tiin an­ka­ras­ti ysä­ri­hit­tien tah­dis­sa – kat­so ­ku­va­gal­le­ria!

12.06.2017 15:06
Voimistelu- ja liikuntanäytös kokosi Tuomas Sammelvuo -salin täyteen väkeä – katso kuvat!

Voi­mis­te­lu- ja lii­kun­ta­näy­tös kokosi Tuomas Sam­mel­vuo -salin täyteen väkeä – katso kuvat!

21.04.2017 06:00
Kaikki me ollaan niin virkeitä ja täällä vielä nuortuu! – Pudasjärven ja Kiimingin seniorit tanssivat yhdessä Suomi 100 -hengessä

Kaikki me ollaan niin vir­kei­tä ja täällä vielä nuor­tuu! – Pu­das­jär­ven ja Kii­min­gin se­nio­rit tans­si­vat yhdessä Suomi 100 -hen­ges­sä

06.04.2017 09:00
Tanssin iloa! – katso kuvat Kuren Tanssin Sadan vuoden tanssi -näytöksestä

Tanssin iloa! – katso kuvat Kuren Tanssin Sadan vuoden tanssi -näy­tök­ses­tä

27.02.2017 15:00
Kaikkien aikojen yleisöreaktio Kuren Tanssissa! Tanja Kanniala ja Jari Pikkuaho rakkaustarinalla voittoon

Kaik­kien aikojen ylei­sö­reak­tio Kuren Tans­sis­sa! Tanja Kan­nia­la ja Jari Pik­ku­aho rak­kaus­ta­ri­nal­la voit­toon

27.02.2017 11:00
Lauantaina tanssitaan KurenTanssia Sadan vuoden tanssi -teemalla – katso, ketkä ovat tanssipareina!

Lauan­tai­na tans­si­taan Ku­ren­Tans­sia Sadan vuoden tanssi -tee­mal­la – katso, ketkä ovat tans­si­pa­rei­na!

23.02.2017 18:00
KurenTanssi johdattaa sadan vuoden tanssiin jo helmikuussa – näytöksen jälkeen parketti on avoin kaikille tanssinystäville

Ku­ren­Tans­si joh­dat­taa sadan vuoden tans­siin jo hel­mi­kuus­sa – näy­tök­sen jälkeen par­ket­ti on avoin kai­kil­le tans­sin­ys­tä­vil­le

28.01.2017 09:30
86-vuotias Veikko etsii tanssiparia – iloisena pysyy kun tanssii ja tapaa ystäviä

86-vuo­tias Veikko etsii tans­si­pa­ria – iloi­se­na pysyy kun tanssii ja tapaa ystäviä

21.10.2016 06:00