Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Umpihankihiihdon MM-kisat
Umpihankihiihdon tehtävärasteilla tarvittiin luonnontuntemusta ja ensiaputietoutta – päivän päätteeksi tulisteltiin yöleirissä

Um­pi­han­ki­hiih­don teh­tä­vä­ras­teil­la tar­vit­tiin luon­non­tun­te­mus­ta ja en­si­apu­tie­tout­ta – päivän päät­teek­si tu­lis­tel­tiin yö­lei­ris­sä

13.02.2023 11:03
Tilaajille
Umpihankihiihdon maaliintulo

Um­pi­han­ki­hiih­don maa­liin­tu­lo

12.02.2023 16:16
Tilaajille
Vanhat mestarit taas menopäällä umpihangessa – Julkunen hiihti voittoon jo kahdeksannen kerran

Vanhat mes­ta­rit taas me­no­pääl­lä um­pi­han­ges­sa – Jul­ku­nen hiihti voit­toon jo kah­dek­san­nen kerran

12.02.2023 15:29
Tilaajille
Umpihankikilpailun yöleiriin on matkaa vähintään 32 kilometriä – Nousu Mustarinnan päälle sai hiihtäjien hien pintaan

Um­pi­han­ki­kil­pai­lun yö­lei­riin on matkaa vä­hin­tään 32 ki­lo­met­riä – Nousu Mus­ta­rin­nan päälle sai hiih­tä­jien hien pintaan

11.02.2023 14:06
Tilaajille
Kelkkakuskina, juoksupoikana ja nyt reitin suunnittelijana – Pentti Riekki tuntee Umpihankihiihdon reitit

Kelk­ka­kus­ki­na, juok­su­poi­ka­na ja nyt reitin suun­nit­te­li­ja­na – Pentti Riekki tuntee Um­pi­han­ki­hiih­don reitit

10.02.2023 05:00
Tilaajille
Yleisö pääsee nyt umpihangen yöpymispaikalle – Hanhela: "Yöleirin ilmapiiriä ei voi tavoittaa mitenkään, ellei ole paikan päällä. Siellä on taianomainen tunnelma"

Yleisö pääsee nyt um­pi­han­gen yö­py­mis­pai­kal­le – ­Han­he­la: "Yö­lei­rin il­ma­pii­riä ei voi ta­voit­taa mi­ten­kään, ellei ole paikan päällä. Siellä on taian­omai­nen tun­nel­ma"

08.02.2023 18:31
Tilaajille
Kunniaa lumelle – Umpihankihiihtojen tenho on säilynyt vuodesta toiseen
Pääkirjoitus

Kunniaa lumelle – Um­pi­han­ki­hiih­to­jen tenho on säi­ly­nyt vuo­des­ta toiseen

08.02.2023 05:00
Tilaajille
Laduton kaira odottaa suksijoita – Miltä umpihankihiihdon kisa-asetelmat vaikuttavat?

Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

07.02.2023 20:59
Tilaajille
Umpihankihiihdon rastilla ratkotaan erätaitoja – kaksi rastivalvojaa kertoo mitä tehtävärasteilla tapahtuu: "Kirvestä ei ole uskallettu antaa, ettei satu vahinkoja"

Um­pi­han­ki­hiih­don ras­til­la rat­ko­taan erä­tai­to­ja – kaksi ras­ti­val­vo­jaa kertoo mitä teh­tä­vä­ras­teil­la ta­pah­tuu: "Kir­ves­tä ei ole us­kal­let­tu antaa, ettei satu va­hin­ko­ja"

04.02.2023 10:00
Tilaajille
Aarne Vainio on perässähiihtänyt useimmat umpihankikisat: "Harmittaa todella, kun ei nyt pääse mukaan"

Aarne Vainio on pe­räs­sä­hiih­tä­nyt useim­mat um­pi­han­ki­ki­sat: "Har­mit­taa to­del­la, kun ei nyt pääse mukaan"

23.01.2023 12:00
Tilaajille
Umpihankihiihtoja hiihdetään kahden vuoden tauon jälkeen – Järjestäjät: " yhteydenottoja onkin jo tullut ja kyselty järjestetäänkö kisoja"

Um­pi­han­ki­hiih­to­ja hiih­de­tään kahden vuoden tauon jälkeen – Jär­jes­tä­jät: " yh­tey­den­ot­to­ja onkin jo tullut ja kyselty jär­jes­te­tään­kö kisoja"

20.10.2022 15:35
Tilaajille
Arkiston aarteita Iijokiseutu 2020: "”Kiinteistöneliö oli ensimmäinen maalin saavuttanut, seuraavaa saatiin odotella monta minuuttia”, kerrottiinkin Iijokiseudun arkistosta löytyneen kuvan kuvatekstissä"

Ar­kis­ton aar­tei­ta Ii­jo­ki­seu­tu 2020: "”­Kiin­teis­tö­ne­liö oli en­sim­mäi­nen maalin saa­vut­ta­nut, seu­raa­vaa saatiin odo­tel­la monta mi­nuut­tia”, ker­rot­tiin­kin Ii­jo­ki­seu­dun ar­kis­tos­ta löy­ty­neen kuvan ku­va­teks­tis­sä"

05.02.2022 16:00
Umpihankihiihdot on peruttu Pudasjärvellä – korona peruutti kisat myös viime vuonna

Um­pi­han­ki­hiih­dot on peruttu Pu­das­jär­vel­lä – korona pe­ruut­ti kisat myös viime vuonna

09.01.2022 21:31
Tilaajille
Umpihankihiihto vaarassa – Ilmoittautumisia otetaan vastaan, mutta päätös järjestämisestä tehdään vasta 18. tammikuuta.

Um­pi­han­ki­hiih­to vaa­ras­sa – Il­moit­tau­tu­mi­sia otetaan vas­taan, mutta päätös jär­jes­tä­mi­ses­tä tehdään vasta 18. tam­mi­kuu­ta.

07.01.2022 17:04
Tilaajille
Koronatilanne katkaisee pitkän perinteen – Umpihankihiihdon MM-kilpailuja ei kisata Pudasjärvellä vuonna 2021

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

29.12.2020 14:36
Lunta riitti, yhteistyö toimi – umpihankihiihto jo 23. kerran, pientä uutuuttakin kisassa oli mukana

Lunta riitti, yh­teis­työ toimi – um­pi­han­ki­hiih­to jo 23. kerran, pientä uu­tuut­ta­kin kisassa oli mukana

12.02.2020 08:00
Tilaajille
Kolmastoista kerta toden sanoi – Teijo Iinatti palautti umpihankihiihdon mestaruuden Pudasjärvelle, Kiinteistöneliö joukkueista paras

Kol­mas­tois­ta kerta toden sanoi – Teijo Iinatti pa­laut­ti um­pi­han­ki­hiih­don mes­ta­ruu­den Pu­das­jär­vel­le, Kiin­teis­töneliö jouk­kueis­ta paras

09.02.2020 14:15
Tilaajille