Sote-uudistus
Toteutuuko sote-uudistus viimeinkin? – Pudasjärvellä ainakin puitteet ovat pian kunnossa
Pääkirjoitus Martta Oinas-Panuma

To­teu­tuu­ko so­te-uu­dis­tus vii­mein­kin? – Pu­das­jär­vel­lä ainakin puit­teet ovat pian kun­nos­sa

21.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Palvelut säilyvät, kunnilta puolet toiminnasta pois – näin sote-uudistus voi vaikuttaaa Pudasjärvellä

Pal­ve­lut säi­ly­vät, kun­nil­ta puolet toi­min­nas­ta pois – näin so­te-uu­dis­tus voi vai­kut­taaa Pu­das­jär­vel­lä

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Keränen ja muut keskustan lääkäriedustajat: Lakiesitys soten valinnanvapaudesta lykkää ratkaisut yli vuodenvaihteen

Keränen ja muut kes­kus­tan lää­kä­rie­dus­ta­jat: La­ki­esi­tys soten va­lin­nan­va­pau­des­ta lykkää rat­kai­sut yli vuo­den­vaih­teen

23.10.2017 11:00 0
Sote-uudistuksen tavoitteena ikäystävällinen Pohjois-Pohjanmaa – muutosagnetti haluaa parantaa palveluja

So­te-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na ikä­ys­tä­väl­li­nen Poh­jois-Poh­jan­maa – muu­to­sag­net­ti haluaa pa­ran­taa pal­ve­lu­ja

23.10.2017 11:00 0
Kolumni Niilo Keränen

Hal­lin­non­mul­lis­tus edessä – maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa ei olla kuntien edus­ta­jia

10.05.2017 06:00 0
Avoimia kysymyksiä vielä paljon – elinkeinoelämää ja kuntalaisia kuultava uudistusta tehdessä ja sen jälkeen

Avoimia ky­sy­myk­siä vielä paljon – elin­kei­no­elä­mää ja kun­ta­lai­sia kuul­ta­va uu­dis­tus­ta teh­des­sä ja sen jälkeen

20.04.2017 12:00 0
Maakuntajohtaja Jussi Rämet: maakuntavaltuustoon ehkä 72 jäsentä – vaalit järjestetään ensi vuonna

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämet: maa­kun­ta­val­tuus­toon ehkä 72 jäsentä – vaalit jär­jes­te­tään ensi vuonna

20.04.2017 12:00 0
Varmaa on yhteistyön tarve – maakuntauudistuksen keskeinen lainsäädäntö vielä auki

Varmaa on yh­teis­työn tarve – maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen lain­sää­dän­tö vielä auki

20.04.2017 06:00 0
Valinnanvapaudesta kipakka lausunto – Pudasjärven kaupunginjohtaja toivoo jäitä hattuun

Va­lin­nan­va­pau­des­ta kipakka lau­sun­to – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja toivoo jäitä hattuun

22.03.2017 06:00 0
Maakunnan kunnat valmistautuvat soten jälkeiseen aikaan – hankkeen kustannukset 0,53 euroa asukasta kohti

Maa­kun­nan kunnat val­mis­tau­tu­vat soten jäl­kei­seen aikaan – hank­keen kus­tan­nuk­set 0,53 euroa asu­kas­ta kohti

04.03.2017 12:00 0
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jät ovat me – kiin­nos­taa­ko olla to­dis­ta­mas­sa yhtä Suomen suu­rim­mis­ta uu­dis­tuk­sis­ta?

01.02.2017 06:00 0