Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

"Jos niin käy, se on ikuista po­liit­tis­ta peliä" – Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen rakenne so­te-pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen alkaa hah­mot­tua usean vaih­to­eh­don poh­jal­ta, Niilo Keränen seuraa työtä po­liit­ti­ses­sa oh­jaus­ryh­mäs­sä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimikunnan puheenjohtaja ja muutosjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma sanoo, että nyt pohditaan, tehdäänkö iso muutos vai helppo muutos.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimikunnan puheenjohtaja ja muutosjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma sanoo, että nyt pohditaan, tehdäänkö iso muutos vai helppo muutos.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Tehdäänkö pienempi ja hallitumpi muutos vai isompi ja kunnianhimoisemmin tavoitteisiin tähtäävä muutos? Tätä pohditaan parhaillaan, kun suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rakennetta. Eduskunta hyväksyi lakikokonaisuuden hyvinvointialueiden perustamisesta kesäkuussa.

Päävaihtoehtoja hyvinvointialueen hallinnollisiksi malleiksi on tällä hetkellä kolme ja niiden sisällä on erilaista variaatiota, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma. Hän on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimikunnan (VATE) puheenjohtaja ja muutosjohtaja.