Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulun Seudun Leader ry
Uusi Seniori Leader -tuki kannustaa yli 65-vuotiaita pudasjärveläisiä ideoimaan ja toteuttamaan omia hankkeita – projektiin voi saada täyden rahoituksen

Uusi Seniori Leader -tuki kan­nus­taa yli 65-vuo­tiai­ta pu­das­jär­ve­läi­siä ideoi­maan ja to­teut­ta­maan omia hank­kei­ta – pro­jek­tiin voi saada täyden ra­hoi­tuk­sen

17.01.2024 10:32
Tilaajille
Oulun Seudun Leader on myöntänyt Pudasjärvelle yhden yleishyödyllisen hanketuen ja yhden yritystuen

Oulun Seudun Leader on myön­tä­nyt Pu­das­jär­vel­le yhden yleis­hyö­dyl­li­sen han­ke­tuen ja yhden yri­tys­tuen

31.10.2023 15:34
Tilaajille
Hankkeille ja yrityksille jaossa noin 7 miljoonaa paikalliseen kehittämiseen – tällaisia ovat Oulun Seudun Leaderin uudet EU-tukimuodot, jotka kannustavat kokeilemaan ja investoimaan

Hank­keil­le ja yri­tyk­sil­le jaossa noin 7 mil­joo­naa pai­kal­li­seen ke­hit­tä­mi­seen – täl­lai­sia ovat Oulun Seudun Lea­de­rin uudet EU-tu­ki­muo­dot, jotka kan­nus­ta­vat ko­kei­le­maan ja in­ves­toi­maan

31.08.2023 05:00
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­tä edustus Oulun Seudun Lea­de­rin hal­li­tuk­ses­sa

14.05.2023 14:00
Tilaajille
Uutena mahdollisuutena on saada rahaa yhdistysten hankkeiden valmisteluun – Kevät tuo virtaa Pudasjärven kylille

Uutena mah­dol­li­suu­te­na on saada rahaa yh­dis­tys­ten hank­kei­den val­mis­te­luun – Kevät tuo virtaa Pu­das­jär­ven kylille

27.03.2023 11:08
Tilaajille
Yli kuusi miljoonaa euroa Oulun seudun leaderille jaettavaksi yritys- ja hanketukiin

Yli kuusi mil­joo­naa euroa Oulun seudun lea­de­ril­le jaet­ta­vak­si yritys- ja han­ke­tu­kiin

11.02.2023 09:00
Tilaajille
Nuoriso Leader -nuoret kokoontuivat Pikku-Syötteellä – somevaikuttaja Mandimai puhui nuorille sitoutuneisuudesta ja motivaatiosta

Nuoriso Leader -nuoret ko­koon­tui­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä – so­me­vai­kut­ta­ja Man­di­mai puhui nuo­ril­le si­tou­tu­nei­suu­des­ta ja mo­ti­vaa­tios­ta

14.11.2022 06:00
Tilaajille
Tukea haettavissa pudasjärveläisten yritysten ja yhteisöjen hankkeisiin – Leader-rahoitusta jaossa 1,5 miljoonaa euroa

Tukea haet­ta­vis­sa pu­das­jär­ve­läis­ten yri­tys­ten ja yh­tei­sö­jen hank­kei­siin – Lea­der-ra­hoi­tus­ta jaossa 1,5 mil­joo­naa euroa

24.04.2021 15:24
Tilaajille
Tarjolla tukea yhdistysten pienhankintoihin – pudasjärveläiset yhdistykset voivat hakea rahoitusta Oulun Seudun Leaderilta

Tar­jol­la tukea yh­dis­tys­ten pien­han­kin­toi­hin – pu­das­jär­ve­läi­set yh­dis­tyk­set voivat hakea ra­hoi­tus­ta Oulun Seudun Lea­de­ril­ta

07.03.2021 08:00
Tilaajille
Oulun Seudun Leaderiltä euroja jakoon – kolme pudasjärveläistä yritystä sai yritystukea ja Kairan Kuitu hanketukea

Oulun Seudun Lea­de­ril­tä euroja jakoon – kolme pu­das­jär­ve­läis­tä yri­tys­tä sai yri­tys­tu­kea ja Kairan Kuitu han­ke­tu­kea

25.11.2020 05:00
Tilaajille
Oulun Seudun Leader valitsi toimijoita – vuosikokous pidettiin Pudasjärvellä ja tunnustuksiakin jaettiin

Oulun Seudun Leader valitsi toi­mi­joi­ta – vuo­si­ko­kous pi­det­tiin Pu­das­jär­vel­lä ja tun­nus­tuk­sia­kin jaet­tiin

23.09.2020 12:00
Tilaajille