Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Remontti
Puikkarissa valmistaudutaan remonttiin – Ennen ilmanvaihtokoneiden uusimista uimahallissa on täysi vauhti päällä ja tarjolla toimintaa

Puik­ka­ris­sa val­mis­tau­du­taan re­mont­tiin – Ennen il­man­vaih­to­ko­nei­den uu­si­mis­ta ui­ma­hal­lis­sa on täysi vauhti päällä ja tar­jol­la toi­min­taa

24.01.2023 06:28
Tilaajille
Puikkarin uimahalli suljetaan talvella – hallin ilmanvaihtolaitteisto uusitaan

Puik­ka­rin ui­ma­hal­li sul­je­taan tal­vel­la – hallin il­man­vaih­to­lait­teis­to uu­si­taan

17.10.2022 12:00
Tilaajille
Taivalkosken koulu ei ole vieläkään valmis, kunta miettii ottavansa kolmannen osapuolen rakentamaan sen loppuun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat etenevät Manran osalta"

Tai­val­kos­ken koulu ei ole vie­lä­kään valmis, kunta miettii ot­ta­van­sa kol­man­nen osa­puo­len ra­ken­ta­maan sen lop­puun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat ete­ne­vät Manran osalta"

07.10.2022 11:19
Tilaajille
Pudasjärvellä hyödynnetään vähän korjausavustuksia – vanhusten asuntojen korjaus mahdollistaa ikääntymisen kotona

Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­ne­tään vähän kor­jaus­avus­tuk­sia – van­hus­ten asun­to­jen korjaus mah­dol­lis­taa ikään­ty­mi­sen kotona

03.10.2022 17:15
Tilaajille
Karu kattoyllätys Taivalkoskella: kirkon peltipäällinen on surkeassa kunnossa ja vaatii täysremontin – kirkkoherra: "Viimeinen aika korjata se"

Karu kat­to­yl­lä­tys Tai­val­kos­kel­la: kirkon pel­ti­pääl­li­nen on sur­keas­sa kun­nos­sa ja vaatii täys­re­mon­tin – kirk­ko­her­ra: "Vii­mei­nen aika korjata se"

09.09.2022 10:12
Tilaajille
Kirkko pistetään remonttiin – seurakuntalaisilta kysytään mitä remontissa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee palvella tilana tässä hetkessä ja tulevaisuudessa"

Kirkko pis­te­tään re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­laisil­ta ky­sy­tään mitä re­mon­tis­sa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee pal­vel­la tilana tässä het­kes­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa"

01.04.2021 04:00
Tilaajille
Kipinän koulun väki innoissaan laajennuksesta – kasvava oppilasmäärä loi paineita remontille

Kipinän koulun väki in­nois­saan laa­jen­nuk­ses­ta – kasvava op­pi­las­mää­rä loi pai­nei­ta re­mon­til­le

18.11.2018 11:00
Kipinän kyläkoulun laajennus kuvina - rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan

Kipinän ky­lä­kou­lun laa­jen­nus kuvina - ra­ken­nus­työt ete­ne­vät suun­ni­tel­mien mukaan

13.11.2018 21:00
Terveysasemalla on oirehdittu, tutkittu ja tehty remontteja jo useiden vuosien ajan

Ter­veys­ase­mal­la on oi­reh­dit­tu, tut­kit­tu ja tehty re­mont­te­ja jo useiden vuosien ajan

18.10.2017 06:00
Katuverkkoa kuntoon Kurenalla – Kuljetuspudakselle tieurakka Lonikantielle ja Pietarilan alueelle

Ka­tu­verk­koa kuntoon Ku­re­nal­la – Kul­je­tus­pu­dak­sel­le tie­urak­ka Lo­ni­kan­tiel­le ja Pie­ta­ri­lan alueel­le

16.10.2017 12:00
Koskenhovia kunnostetaan – kaupunginhallituksen myöntämillä puskurirahoilla kysyntää

Kos­ken­ho­via kun­nos­te­taan – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen myön­tä­mil­lä pus­ku­ri­ra­hoil­la ky­syn­tää

30.09.2017 10:00
Kauppias uskoo Pudasjärven tulevaisuuteen – K-Supermarketin miljoonainvestoinnissa laitetaan lähes kaikki uusiksi

Kaup­pias uskoo Pu­das­jär­ven tu­le­vai­suu­teen – K-Su­per­mar­ke­tin mil­joo­nain­ves­toin­nis­sa lai­te­taan lähes kaikki uusiksi

27.09.2017 07:00
Seurantalojen korjausavustusten haku alkanut – jaossa toista miljoonaa euroa

Seu­ran­ta­lo­jen kor­jaus­avus­tus­ten haku alkanut – jaossa toista mil­joo­naa euroa

04.09.2017 07:00
Siuruan työväentaloa kunnostellaan kaikkien käyttöön – avustukset jumissa, talkoolaiset työtä vailla

Siuruan työ­väen­ta­loa kun­nos­tel­laan kaik­kien käyt­töön – avus­tuk­set ju­mis­sa, tal­koo­lai­set työtä vailla

10.07.2017 08:00
Katuverkkoa kuntoon Kurenalla: syksyllä työmaat Pietarilan alueelle, lähiliikuntapuistokin valmiiksi

Ka­tu­verk­koa kuntoon Ku­re­nal­la: syk­syl­lä työmaat Pie­ta­ri­lan alueel­le, lä­hi­lii­kun­ta­puis­to­kin val­miik­si

02.07.2017 11:00
Kaupungintaloon pientä pintaremonttia – remontin aikana pääovesta ei pääse sisälle

Kau­pun­gin­ta­loon pientä pin­ta­re­mont­tia – re­mon­tin aikana pää­oves­ta ei pääse sisälle

28.06.2017 12:30
Köökin toimintamallia uudistetaan – remontin jälkeen useampi toimija voi työskennellä Rimmin tiloissa yhtäaikaa

Köökin toi­min­ta­mal­lia uu­dis­te­taan – re­mon­tin jälkeen useampi toimija voi työs­ken­nel­lä Rimmin ti­lois­sa yh­täai­kaa

24.06.2017 09:00
Liikenne Iijoen sillalla tökkii ensi viikolla – vain yksi kaista käytössä

Lii­ken­ne Iijoen sil­lal­la tökkii ensi vii­kol­la – vain yksi kaista käy­tös­sä

03.05.2017 09:00
Liikenne Iijoen sillalla tökkii ensi viikolla – vain yksi kaista käytössä

Lii­ken­ne Iijoen sil­lal­la tökkii ensi vii­kol­la – vain yksi kaista käy­tös­sä

03.05.2017 09:00