Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven seurakuntatalo
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti etenee – pintamaiden kuorinta alkaa tällä viikolla

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti etenee – pin­ta­mai­den kuo­rin­ta alkaa tällä vii­kol­la

31.05.2023 10:10
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontin urakoitsijoita tiedossa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mon­tin ura­koit­si­joi­ta tie­dos­sa

31.03.2023 05:00
Tilaajille
Kirkkolauluyhtye Kaanon saapuu Ukrainasta konsertoimaan Pudasjärvelle – Ohjelmistossa pääsiäisajan lauluja

Kirk­ko­lau­lu­yh­tye Kaanon saapuu Uk­rai­nas­ta kon­ser­toi­maan Pu­das­jär­vel­le – Oh­jel­mis­tos­sa pää­siäis­ajan lauluja

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen ensi kesän remontin urakoista tulossa uusia kilpailutuksia

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ensi kesän re­mon­tin ura­kois­ta tulossa uusia kil­pai­lu­tuk­sia

06.03.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti kilpailutuksessa – remonttiin on varattu 850 000 euroa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti kil­pai­lu­tuk­ses­sa – re­mont­tiin on varattu 850 000 euroa

28.12.2022 08:55
Tilaajille
Pudasjärveläiset rynnistivät seurakunnan tarjoamalle joulupuurolle – annoksia meni parempiin suihin ainakin 760 kappaletta

Pu­das­jär­ve­läi­set ryn­nis­ti­vät seu­ra­kun­nan tar­joa­mal­le jou­lu­puu­rol­le – an­nok­sia meni pa­rem­piin suihin ainakin 760 kap­pa­let­ta

16.12.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remonttiin ollaan varaamassa 845 000 euroa – hankintalistalla pienempinä ostoksina videotykki ja robottikamera

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­tiin ollaan va­raa­mas­sa 845 000 euroa – han­kin­ta­lis­tal­la pie­nem­pi­nä os­tok­si­na vi­deo­tyk­ki ja ro­bot­ti­ka­me­ra

02.12.2022 09:47
Tilaajille
Ilmaisia pizzoja haettiin ja jaettiin isolla porukalla Pudasjärvellä – reilusti puolentuhatta hakijaa houkutellut tapahtuma sujui jouhevasti runsaan talkooväen voimin

Il­mai­sia pizzoja haet­tiin ja jaet­tiin isolla po­ru­kal­la Pu­das­jär­vel­lä – rei­lus­ti puo­len­tu­hat­ta hakijaa hou­ku­tel­lut ta­pah­tu­ma sujui jou­he­vas­ti runsaan tal­koo­väen voimin

01.03.2022 11:02 1
Tilaajille
Pudasjärvellä jaetaan ensi maanantaina 10 000 ilmaista kalapizzaa

Pu­das­jär­vel­lä jaetaan ensi maa­nan­tai­na 10 000 il­mais­ta ka­la­piz­zaa

23.02.2022 19:10
Seurakuntakeskus remonttiin – Pudasjärvellä joudutaan pohtimaan kulujen leikkausta tai verojen nostoa lähivuosina

Seu­ra­kun­ta­kes­kus re­mont­tiin – Pu­das­jär­vel­lä jou­du­taan poh­ti­maan kulujen leik­kaus­ta tai verojen nostoa lä­hi­vuo­si­na

14.12.2021 05:00
Tilaajille
Kirkollisveroprosenttiin ei tulossa muutosta – seurakuntakeskuksen korjaus edessä

Kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiin ei tulossa muu­tos­ta – seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen korjaus edessä

05.10.2021 04:00
Tilaajille
Vauvan päivää vietettiin leikkisästi seurakunnan perhekerhossa Pudasjärvellä – juhlapäivän takana on ajatus vauvaystävällisestä yhteiskunnasta: "Vauvoja ja perheitä on aiheellista nostaa esille"

Vauvan päivää vie­tet­tiin leik­ki­säs­ti seu­ra­kun­nan per­he­ker­hos­sa Pu­das­jär­vel­lä – juh­la­päi­vän takana on ajatus vau­va­ys­tä­väl­li­ses­tä yh­teis­kun­nas­ta: "Vau­vo­ja ja per­hei­tä on ai­heel­lis­ta nostaa esille"

24.09.2021 16:00
Tilaajille
Ehtoolliselle enintään kuusi kerrallaan – Pudasjärven seurakunnan pääsiäisen tilaisuudet verkossa

Eh­tool­li­sel­le enin­tään kuusi ker­ral­laan – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan pää­siäi­sen ti­lai­suu­det ver­kos­sa

01.04.2021 11:24
Tilaajille
Ape Nieminen musisoi Pudasjärven seurakuntatalolla: Rukous Suomen puolesta -konsertti tiistaina

Ape Nie­mi­nen musisoi Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­ta­lol­la: Rukous Suomen puo­les­ta -kon­sert­ti tiis­tai­na

20.11.2020 15:08
Pudasjärven seurakunnan varhaiskasvatuksessa kohdataan jälleen kasvotusten – "Huomaa, että toisia ihmisiä ja yhteisiä kokoontumisia on kaivattu"

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­ses­sa koh­da­taan jälleen kas­vo­tus­ten – "Huo­maa, että toisia ihmisiä ja yh­tei­siä ko­koon­tu­mi­sia on kai­vat­tu"

02.10.2020 11:47
Tilaajille