Raivaus
Pudasjärven suviseuroihin valmistaudutaan jo lentokentän alueella – "Virkistysalueen puustolla on nyt hyvin tilaa ja valoa järeytyä kunnon petäjiköksi"

Pu­das­jär­ven su­vi­seu­roi­hin val­mis­tau­du­taan jo len­to­ken­tän alueel­la – "Vir­kis­ty­sa­lueen puus­tol­la on nyt hyvin tilaa ja valoa jä­rey­tyä kunnon pe­tä­ji­kök­si"

19.11.2020 12:00
Tilaajille
Komisario Arvo Mäntykenttä palailee lapsuutensa maisemiin Hirvaskoskelle – kuka tammesi syksyn 2015 pakolaistulvan?

Ko­mi­sa­rio Arvo Män­ty­kent­tä pa­lai­lee lap­suu­ten­sa mai­se­miin Hir­vas­kos­kel­le – kuka tammesi syksyn 2015 pa­ko­lais­tul­van?

29.09.2017 12:00
Pudasjärven kaupungin metsiä ja yleisiä alueita raivataan kesällä – Työpetari työllistämässä metsätöihin

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin metsiä ja yleisiä alueita rai­va­taan kesällä – Työ­pe­ta­ri työl­lis­tä­mäs­sä met­sä­töi­hin

29.05.2017 07:00
Taimikoiden hoitotöissä suuret alueelliset erot – Pudasjärvellä riittää taimikonhoidossa töitä kaikille

Tai­mi­koi­den hoi­to­töis­sä suuret alueel­li­set erot – Pu­das­jär­vel­lä riittää tai­mi­kon­hoi­dos­sa töitä kai­kil­le

28.03.2017 09:00
Taimikon varhaishoidon Kemera-hakusulku päättyy – tukea voi jälleen hakea

Tai­mi­kon var­hais­hoi­don Ke­me­ra-ha­ku­sul­ku päättyy – tukea voi jälleen hakea

08.10.2016 08:00
Lukijalta

Syk­syl­lä kan­nat­tai­si raivata pajut ja muut pusikot pois

23.09.2016 15:30