Kontiotuote Oy
Kontiotuote voitti Vetovoima-palkinnon – ansioina työllistäminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja brändinrakentaminen

Kon­tio­tuo­te voitti Ve­to­voi­ma-pal­kin­non – an­sioi­na työl­lis­tä­mi­nen, in­no­va­tii­vi­suus, vas­tuul­li­suus ja brän­din­ra­ken­ta­mi­nen

19.05.2022 12:33
Tilaajille
Kontiotuotteesta muodostetaan oma konserninsa – emoyhtiö PTT–Forest jakautuu kahtia

Kon­tio­tuot­tees­ta muo­dos­te­taan oma kon­ser­nin­sa – emo­yh­tiö PTT–­Fo­rest ja­kau­tuu kahtia

02.05.2022 12:56
Tilaajille
Rakentajat haalivat tavaraa: Puutavaraa on varastoissa vielä riittänyt, mutta laattojakin joudutaan jo vaihtamaan

Ra­ken­ta­jat haa­li­vat ta­va­raa: Puu­ta­va­raa on va­ras­tois­sa vielä riit­tä­nyt, mutta laat­to­ja­kin jou­du­taan jo vaih­ta­maan

10.04.2022 09:00
Tilaajille
Kontiotuote vetäytyy Venäjän markkinoilta – "Venäjän toimet Ukrainassa eivät ole hyväksyttävissä, ja ne rikkovat kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia"

Kon­tio­tuo­te ve­täy­tyy Venäjän mark­ki­noil­ta – "­Ve­nä­jän toimet Uk­rai­nas­sa eivät ole hy­väk­syt­tä­vis­sä, ja ne rik­ko­vat kan­sain­vä­li­siä lakeja ja so­pi­muk­sia"

28.02.2022 10:12
Tilaajille
Kontiolta 3,5 miljoonan euron investointi Pudasjärvelle – tuplaa tuotannon ja palkkaa jopa 20 uutta henkilöä vakituisiin työsuhteisiin

Kon­tiol­ta 3,5 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti Pu­das­jär­vel­le – tuplaa tuo­tan­non ja palkkaa jopa 20 uutta hen­ki­löä va­ki­tui­siin työ­suh­tei­siin

22.02.2022 16:03
Tilaajille
Hirsitalo käy kaupaksi, mutta tekijöitä tarvitaan – Toimitusjohtaja: "Kontio rekrytoi noin kymmenen henkilöä kuukausittain ja myös Pudasjärvelle otetaan uusia työntekijöitä"

Hir­si­ta­lo käy kau­pak­si, mutta te­ki­jöi­tä tar­vi­taan – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kontio rek­ry­toi noin kym­me­nen hen­ki­löä kuu­kau­sit­tain ja myös Pu­das­jär­vel­le otetaan uusia työn­te­ki­jöi­tä"

29.09.2021 13:08
Tilaajille
Pudasjärvi markkinoi ja houkutteli työntekijöitä bluesin voimalla Suomen suosituimmassa opiskelijoiden rekrytointitapahtumassa

Pu­das­jär­vi mark­ki­noi ja hou­kut­te­li työn­te­ki­jöi­tä bluesin voi­mal­la Suomen suo­si­tuim­mas­sa opis­ke­li­joi­den rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

11.02.2021 12:00
Tilaajille
Pudasjärven työttömyysaste joulukuun lopussa 17 prosenttia – mikä syynä yhtäkkiseen työttömyyden nousuun?

Pu­das­jär­ven työt­tö­myys­as­te jou­lu­kuun lopussa 17 pro­sent­tia – mikä syynä yht­äk­ki­seen työt­tö­myy­den nou­suun?

04.02.2021 05:00
Tilaajille
Pudasjärven suurimmat yhteisöveron maksajat – katso, mitkä yritykset maksoivat eniten

Pu­das­jär­ven suu­rim­mat yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jat – katso, mitkä yri­tyk­set mak­soi­vat eniten

05.11.2020 14:38
Tilaajille