Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Omaishoito
Pohde on yhtenäistänyt omaishoidon toimintoja – Jokainen omaishoitosopimus käydään läpi

Pohde on yh­te­näis­tä­nyt omais­hoi­don toi­min­to­ja – Jo­kai­nen omais­hoi­to­so­pi­mus käydään läpi

27.01.2023 12:00
Tilaajille
Tällaisin perustein omaishoidon tukea myönnetään ensi vuoden alusta lähtien Pohteen alueella

Täl­lai­sin pe­rus­tein omais­hoi­don tukea myön­ne­tään ensi vuoden alusta lähtien Pohteen alueel­la

23.12.2022 18:00
Tilaajille
Huolehditaan erityisesti omaishoitajien jaksamisesta ja vapaiden sujuvasta pitämisestä
Kolumni

Huo­leh­di­taan eri­tyi­ses­ti omais­hoi­ta­jien jak­sa­mi­ses­ta ja va­pai­den su­ju­vas­ta pi­tä­mi­ses­tä

15.08.2022 05:00
Omaishoitajien yhdistys tyytymätön siihen, että Taivalkoskella korotetaan palvelusetelin arvoa vain 10 prosenttia – "Mitä tulee maksamaan, jos 50 % omaishoitajista uupuu ja hoidettava tarvitsee nopeasti tehostettua palveluasumista?"

Omais­hoi­ta­jien yh­dis­tys tyy­ty­mä­tön siihen, että Tai­val­kos­kel­la ko­ro­te­taan pal­ve­lusete­lin arvoa vain 10 pro­sent­tia – "Mitä tulee mak­sa­maan, jos 50 % omais­hoi­ta­jis­ta uupuu ja hoi­det­ta­va tar­vit­see no­peas­ti te­hos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta?"

20.12.2021 08:30
Tilaajille
Vastaus kysymykseen: omaishoidon palkkaluokkia on lakisääteisiä ja ei-lakisääteisiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastaus ky­sy­myk­seen: omais­hoi­don palk­ka­luok­kia on la­ki­sää­tei­siä ja ei-la­ki­sää­tei­siä

26.12.2020 06:02
Mihin perustuu sopimuspalkkio?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin pe­rus­tuu so­pi­mus­palk­kio?

26.12.2020 06:00
Omaishoitajat kokoontuvat Posiolla, Pudasjärvellä, Kuusamossa ja Taivalkoskella: "Teemaviikko tuo esiin omaishoitajien merkittävää panosta"

Omais­hoi­ta­jat ko­koon­tu­vat Po­siol­la, Pu­das­jär­vel­lä, Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la: "Tee­ma­viik­ko tuo esiin omais­hoi­ta­jien mer­kit­tä­vää pa­nos­ta"

22.11.2020 10:00
Tilaajille