Lukijalta
Mielipide

Vastaus ky­sy­myk­seen: omais­hoi­don palk­ka­luok­kia on la­ki­sää­tei­siä ja ei-la­ki­sää­tei­siä

Oulunkaarella on käytössä sekä lakiin perustuvia omaishoidon palkkaluokkia että myös muita palkkioluokkia. Tuo mainittu palkkio kuuluu ei-lakisääteiseen sopimuspalkkioluokkaan, jonka mukaan hoidettava tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toimissa ja arjen askareissa lähes päivittäin, mutta hoidettavan avun tarve ei täytä alimman lakisääteisen palkkioluokan kriteereitä.

Ei-lakisääteisiä sopimuspalkkioluokkia on meillä haluttu mukaan sen vuoksi, että myös tällaista vähäisempään henkilökohtaiseen hoitoon liittyvää avuntarvetta voidaan tukea. Tämäkin hoitomuoto on äärimmäisen tärkeää.

Sopimuspalkkioluokkaan kuuluva tuki voidaan myöntää sivukylällä, kaukana palveluista asuvasta henkilöstä edellyttäen, että omaishoitajan antama hoito korvaa kotihoidon palveluja osaltaan tai kokonaan. Lisäksi tuen edellytyksenä on, ettei palvelua ole saatavilla palvelusetelillä.

Omaishoidontukeen tulee vuosittain korotus ja korotukset vahvistetaan Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnassa. Ensi vuoden omaishoidontuen palkkioluokat vahvistetaan palvelutuotantolautakunnan kokouksessa 16.12.

Tarkemmin tietoa omaishoidon tuesta saa Oulunkaaren nettisivuilta.

Mirva SalmelaOulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja
Hannele PöykiöOulunkaaren vs. vanhuspalvelujohtaja