Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Nousut ja laskut

Nousut ja laskut: " Hal­li­tus on il­moit­ta­nut, että kahden metrin tur­va­vä­leis­tä voidaan luopua. Hyvä niin, toteaa per­jan­tai­toi­mi­tus. Voimme palata tut­tui­hin neljän metrin vä­lei­hin"

11.09.2021 15:00

Nousut ja laskut: "Vanhat autot ja pitkät matkat ei ole hyvä yh­dis­tel­mä Per­jan­tai­pals­tan­kaan mie­les­tä"

05.09.2021 20:57

Nousut ja laskut: "Po­lii­si­kou­lun va­lin­ta­ko­keet ovat käyn­nis­sä. Par­hail­laan ero­tel­laan pa­lik­ka­tes­til­lä tulevat rikos- ja jär­jes­tys­po­lii­sit sekä sel­vi­tel­lään, kuka 800 ko­ke­laas­ta osaa lukea ja kuka kir­joit­taa"

22.08.2021 10:33
Tilaajille

Nousut ja laskut: Va­kuu­tu­syh­tiö lupaa vastata pu­he­li­meen parissa mi­nuu­tis­sa. En­nen­kuu­lu­ma­ton­ta, sillä ta­val­li­ses­ti jo­no­tu­sa­jat las­ke­taan tun­neis­sa

24.07.2021 14:00
Tilaajille

Nousut ja laskut: "Alko on sel­vit­tä­nyt hii­li­ja­lan­jäl­ken­sä. Siitä 53 pro­sent­tia muo­dos­tuu juomien tuo­tan­nos­ta"

18.07.2021 04:00
Tilaajille

Nousut ja laskut: Ak­ku­käyt­töi­set puu­tar­ha­lait­teet – Verojen maksu

20.06.2021 10:37
Tilaajille

Nou­sus­sa: kuu­sa­mo­lai­set Määtät. Las­kus­sa: kä­tei­nen raha

29.05.2021 17:00
Tilaajille

Nousut ja laskut: "Ko­ro­nan sijaan lämpöä nostaa vaa­li­kuu­me. Ro­ko­tet­ta ei liene saa­ta­vil­la ja seu­raa­van kuu­kau­den aikana kuume vain nousee"

21.05.2021 14:21
Tilaajille