SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Nousut ja laskut: "Suo­ma­lais­ten harras toive on nyt to­teu­tu­nut. Kun ra­vin­to­las­sa tulee va­lo­merk­ki, on nyt mah­dol­lis­ta käydä os­ta­mas­sa vielä lasti avoinna ole­vas­ta Al­kos­ta"

Pudasjärvi

Nousut

5G on DNA:n mukaan tehnyt nyt läpimurron. Kyseessä on tavanomaista nopeampi yhteys saada tarpeettomia asioita muun muassa puhelimiin, älykelloihin ja tietokoneisiin. Tuskin yhteys toimii sen paremmin tai luotettavammin kuin vanhatkaan, otaksutaan perjantaitoimituksessa.

Perinnönjaot. Suurten ikäluokkien hiljalleen siirtyessä ajasta iäisyyteen, kasvaa perintöjen määrä, laskee LähiTapiola. Myös jaettavat perintösummat kasvavat, mutta eivät kasvata yksittäisten suomalaisten saamia perintösummia. Että sitä rikasta Amerikanperintöä saa edelleen odotella. LähiTapiola sai kuitenkin selvityksessään selville, että hyvätuloiset saavat isompia perintöjä.

Uteliaisuus. Yritysjohtajien mielestä uteliaisuudesta on tullut yhä tärkeämpi taito työelämässä. Perjantaitoimitus kyllä muistuttaa, että toisten asioiden seuraaminen on aina ollut suosittua. Nyt uteliaisuus tarkoittanee jotakin muuta, sillä se määritellään kyvyksi etsiä uutta tietoa ja kokemuksia sekä kyky tutkia uusia mahdollisuuksia.

Alko. Suomalaisten harras toive on nyt toteutunut. Kun ravintolassa tulee valomerkki, on nyt mahdollista käydä ostamassa vielä lasti avoinna olevasta Alkosta.

Laskut

Naisjohtajat. Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on kasvanut, selvitti Kauppakamari. Samaan aikaan toimitusjohtajina naisia on kuitenkin edelleen yhtä vähän.

Henkilökortit. Henkilökorttien valmistuksessa sattui pieni moka ja moni suomalainen sai korttinsa vanhalla korttipohjalla. Vanha ja uusi henkilökortti ovat lähes saman näköisiä. Uuden kortin tunnistaa muun muassa kortin etupuolen vasemmassa ylänurkassa olevasta EU:n lippulogosta. Poliisi pyytää vanhan kortin saaneita ottamaan yhteyttä.

Kokemus. Kaksi kolmesta eläkeläisestä uskoo, että työelämässä jatkettaisiin pidempään, jos kokemusta arvostettaisiin enemmän. Vielä tarvittaisiin vain, että yritysjohtajat tulisivat samaan päätelmään.

Alkoholilaki. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus kertoo, että lähes puolet toivoisi lievennystä alkoholilakiin. Eniten toivotaan kotiinkuljetusta. Ei asiak­kaan, vaan ruoan mukana kotiin tilattavan ruokajuoman.