LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Nousut ja laskut: "Uusiin hy­vin­voin­ti­aluei­siin siirtyy kun­nis­ta Suo­mes­sa kaik­kiaan yli 260 000 työn­te­ki­jää. Per­jan­tai­toi­mi­tuk­ses­sa poh­di­taan­kin kä­sit­teen ”van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä” si­säl­töä"

-
Kuva: Risto Pikkupeura

Nousussa

Maahanmuuttajat. Kunnissa käsitellään pakolaisten määrän lisäämistä. Asia tuleee Pudasjärvelläkin esille. Kuusamossa asiasta käytiin monipolvinen keskustelu. Merkillepantavaa oli, että valtuuston kokouksessa mikrofonia kiikutti puhujalta toiselle kongolaiset nuoret maahanmuuttajat.

Hyvinvointialue. Uusiin hyvinvointialueisiin siirtyy kunnista Suomessa kaikkiaan yli 260 000 työntekijää. Perjantaitoimituksessa pohditaankin käsitteen ”vanhoina työntekijöinä” sisältöä.

Tartuntarahat. Koronan myötä valtio on maksanut karanteeniin määrätyille henkilöille tartuntatautipäivärahaa. Vaikka koronatilanteen on kerrottu helpottuneen, on päivärahan maksatus pysynyt ennallaan. Kelaan saapuu päivärahahakemuksia edelleen noin 215 kappaletta päivässä. Miten olikaan sen maskin käytön kanssa?

Netti. Puolet suomalaisten netinkäytöstä tapahtuu matkaviestiverkon kautta. Uusia 5G-verkkoja rakennetaankin lisää. Ilmankos puhelimet kasvavat ja harva niitä enää käyttää puhumiseen.

Laskussa

Maksuhäiriöt. Suomen asiakastiedon mukaan nuorten maksuhäiriöt ovat vähentyneet. Merkintöjä oli syyskuun lopussa 388 900 suomalaisella. Määrä on kolmetuhatta pienempi kuin vuosi sitten. Onko 90-luvun lama siis vihdoinkin ohitse.

Susiluvat. Ruotsissa on ensi talvena lupa metsästää yhteensä 33 sutta. Susikkannan suotuinen tavoitetaso on naapurimaassamme 300 yksilöä, mikä vaatisi sadan luvan antamista. Sikäläinen metsästäjäjärjestö onkin kritisoinut päätöstä. Perjantaitoimitus kuvitteli julkisuudessa olleiden  juttujen perusteella, että susia on vain Suomessa.

Parkkipaikat. Pysäköintimaksusovellus EasyParkin mukaan parkkipaikan löytäminen tai maksullisuus eivät ole suomalaisten pääongelmia pysäköinnissä. Ärsyttävintä on parkkiruutujen kapeus. Perjantaitoimituksen mielestä suurin ongelma on saada auto parkkiruutuun keskelle ja suoraan.

Autoilu. Alle 5 000 kilometria autoilevien alle 25-vuotiaiden määrä on pienentynyt. Kolmekymppisistä 46 prosenttia ajaa vähintäin 15 000 kilometriä vuodessa. Kuka se sanoikaan, että maailma on pienentynyt.