Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

monitoimitalo

Kei­la­hal­lin suun­nit­te­lu jäihin – an­nis­ke­lu­oi­keu­det nou­si­vat kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si

01.02.2019 15:00

Vanhaa pu­re­taan uuden tieltä Ku­re­na­lan koulun ton­til­la – Kun­ta­ra­hoi­tus tulossa Hyvän olon kes­kuk­sen ra­hoit­ta­jak­si

05.12.2018 13:00

Palvelu mo­ni­puo­lis­tuu ja au­ki­olo­ajat laa­je­ne­vat – Mitä kaikkea Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la ta­pah­tuu uusia tiloja odo­tel­les­sa?

27.10.2017 10:00

Entinen kun­nan­joh­ta­ja Paavo Pik­ku­aho muis­te­lee: Poh­jan­täh­ti ra­ken­net­tiin ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sek­si

09.05.2017 12:00

Entinen kun­nan­joh­ta­ja Paavo Pik­ku­aho muis­te­lee: Poh­jan­täh­ti ra­ken­net­tiin ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sek­si

09.05.2017 12:00
Kolumni

Mo­ni­toi­mi­ta­lo ei ole mikään pik­ku­jut­tu – mitä pu­das­jär­ve­läi­set ha­lua­vat Ku­re­na­lan koulun ton­til­le?

29.03.2017 06:00

Taas tulee maail­man suu­rin­ta! – kau­pun­gin­joh­ta­ja kertoi met­sä­päi­väs­sä, mitä kaikkea mo­ni­toi­mi­ta­loon suun­ni­tel­laan

24.03.2017 11:00