TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

maanpuolustuskurssi
Syötteellä pidetty maanpuolustuskurssi otolliseen aikaan – Ylijohtaja Savolainen: "Kurssi sattui mielenkiintoiseen aikaan, kun olemme kokeneet poikkeuksellisen kriisiajan ja elämme koronapandemian keskellä"

Syöt­teel­lä pidetty maan­puo­lus­tus­kurs­si otol­li­seen aikaan – Yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "Kurssi sattui mie­len­kiin­toi­seen aikaan, kun olemme ko­ke­neet poik­keuk­sel­li­sen krii­si­ajan ja elämme ko­ro­na­pan­de­mian kes­kel­lä"

14.11.2021 22:47
Tilaajille
Alueellinen maanpuolustuskurssi Pudasjärven Iso-Syötteellä - teemana yhteiskunnan kokonaisturvallisuus

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si Pu­das­jär­ven Iso-Syöt­teel­lä - teemana yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­tur­val­li­suus

08.11.2021 09:33