Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Lisää aluetta haussa vuoden 2022 su­vi­seu­ro­hin – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä on tar­koi­tuk­seen paras Koil­lis­maal­la

Tänne mahtuu, saivat kenttäalueeseen tutustuneet Kuusamon miehet Pertti Ervasti ja Mikko Oikarainen (2. ja 3. vasemmalta) sekä Martti Määttä (oikealla) havaita . Aluetta tutkimassa olivat tiistaina myös Eero Talala, Markku Mattinen ja Pekka Pitkänen kaupungilta sekä Petri Kangasniemi Lapin lennostosta (keskellä).
Tänne mahtuu, saivat kenttäalueeseen tutustuneet Kuusamon miehet Pertti Ervasti ja Mikko Oikarainen (2. ja 3. vasemmalta) sekä Martti Määttä (oikealla) havaita . Aluetta tutkimassa olivat tiistaina myös Eero Talala, Markku Mattinen ja Pekka Pitkänen kaupungilta sekä Petri Kangasniemi Lapin lennostosta (keskellä).
Kuva: Toivo Kiminki

Kuusamon rauhanyhdistyksen vastuulle tulossa olevat kesän 2022 suviseurat tarvitsevat enemmän tilaa kuin Pudasjärvellä neljä vuotta sitten pidetyt. Näin tiesi Mikko Oikarainen, joka kuuluu seurojen järjestelyryhmään.

Ryhmä oli tutustumassa yhdessä Pudasjärven kaupungin maankäytöstä vastaavien virkamiesten ja Lapin Lennoston edustajan kanssa tulevaan seura-alueeseen.

Pudasjärven tekninen johtaja Eero Talala lupasi tilaa löytyvän. Tavoiteltu parinkymmenen hehtaarin lisätila löytyy eri puolilta kenttäaluetta, kauimmat OSAO:n pelloilta.

Sieltäkin on jo alustava lupa saatu, kiitteli Oikarainen ja kertoi suhtautumisen seurasuunnitelmiin Pudasjärvellä olevan positiivinen.

Sen verran alkuvaiheessa viiden vuoden kuluttua heinäkuun alussa järjestettävä SRK:n vuotuinen suurtapahtuma on, että järjestelytoimikunta valitaan vasta kahden vuoden kuluttua.

Yksin kuusamolaiset eivät tule seuroja järjestämään.

Anomus seurojen järjestämisestä tehdään niin, että odotettavissa oleva myönteinen päätös syntyy vuoden 2018 Suviseurojen yhteydessä Äänekoskella.

Yksin kuusamolaiset eivät tule seuroja järjestämään. Mukana on koko Koillismaan alue, rauhanyhdistykset Kuusamosta, Taivalkoskelta, Pudasjärveltä, Posiolta ja Ranualta.

Lisää väkeä saadaan järjestelyihin keväisen sopimuksen mukaan vielä Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin ja Jakkukylän rauhanyhdistyksistä.

Mikko Oikarainen kehui Pudasjärven lentokenttää selvästi parhaaksi paikaksi järjestää Suviseurojen kaltainen suurtapahtuma Koillismaan seudulla.

Lisää varsinkin majoittumiseen tarvittavaa aluetta löytyy lentokentän laidoilta. Sinne tarvittavaa täyttömaata Talala lupaili löytyvän, kun kaupungin suunnitelmien mukaisia tietöitä lähialueilla tehdään.

Metsää harventamalla järjestyy lisätilaa myös Kontiotuotteen ja vanhan soramontun väliltä, kaupungin maankäyttöinsinööri Markku Mattinen ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen suunnittelivat.