lapset ja nuoret
Pudasjärven kaupunki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaan kevätlukukaudelle – maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sai 60 000 euroa tukea lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan ke­vät­lu­ku­kau­del­le – mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yh­tey­teen

13.01.2021 13:31
Tilaajille
Jäälumikimpaleesta kokemusjälki ihmisen muistiin – miten jäälumikimpale liittyy huoliin lasten ja nuorten selviytymiseen?
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Jää­lu­mi­kim­pa­lees­ta ko­ke­mus­jäl­ki ihmisen muis­tiin – miten jää­lu­mi­kim­pa­le liittyy huoliin lasten ja nuorten sel­viy­ty­mi­seen?

27.12.2020 08:00