Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Harrastamisen Pudasjärven malli
Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa ja nyt siihen tarjotaan uudenlainen mahdollisuus Pudasjärvellä
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus har­ras­taa ja nyt siihen tar­jo­taan uu­den­lai­nen mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Harrastuksia tarjolla joka lähtöön Pudasjärvellä – temppukerhossa voi kokeilla sirkusvälineitä, kalastuskerhossa oppii tekemään perhoja

Har­ras­tuk­sia tar­jol­la joka lähtöön Pu­das­jär­vel­lä – temp­pu­ker­hos­sa voi ko­keil­la sir­kus­vä­li­nei­tä, ka­las­tus­ker­hos­sa oppii te­ke­mään perhoja

17.10.2022 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki hankkii perävaunun maastopyörien kuljettamiseen

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hankkii pe­rä­vau­nun maas­to­pyö­rien kul­jet­ta­mi­seen

30.09.2022 09:00
Tilaajille
Pudasjärven koulujen maksuttomat harrastuskerhot alkavat – tiedot on koottu uudelle verkkosivulle

Pu­das­jär­ven kou­lu­jen mak­sut­to­mat har­ras­tus­ker­hot alkavat – tiedot on koottu uudelle verk­ko­si­vul­le

30.08.2022 18:00
Tilaajille
Pudasjärvellä tarjolla ilmaisia harrastuksia koululaisille myös ensi lukuvuonna – avustuspotti Harrastamisen Pudasjärven mallille

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la il­mai­sia har­ras­tuk­sia kou­lu­lai­sil­le myös ensi lu­ku­vuon­na – avus­tus­pot­ti Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven mal­lil­le

14.05.2022 12:00
Tilaajille
Peruskouluikäisille pudasjärveläisille pidetään ilmaisia harrastuskerhoja koulupäivien yhteydessä kuluvan lukuvuoden ajan – Hirvaskoskella harrastuskerhossa ilakoitiin ensimmäistä kertaa

Pe­rus­kou­lu­ikäi­sil­le pu­das­jär­ve­läi­sil­le pi­de­tään il­mai­sia har­ras­tus­ker­ho­ja kou­lu­päi­vien yh­tey­des­sä kuluvan lu­ku­vuo­den ajan – Hir­vas­kos­kel­la har­ras­tus­ker­hos­sa ila­koi­tiin en­sim­mäis­tä kertaa

05.10.2021 15:20
Tilaajille