Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kylätoiminta
Pudasjärven Korpisen asukkaat kampeavat pessimismiä vastaan yhteisvoimin – kylätalkkarit auttavat arjessa ja kylätalolle kokoonnutaan virkistyspäiville

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sen asuk­kaat kam­pea­vat pes­si­mis­miä vastaan yh­teis­voi­min – ky­lä­talk­ka­rit aut­ta­vat arjessa ja ky­lä­ta­lol­le ko­koon­nu­taan vir­kis­tys­päi­vil­le

04.10.2023 15:00
Tilaajille
Pudasjärven Korpiselle kunniamaininta Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2023 -kilpailussa

Pu­das­jär­ven Kor­pi­sel­le kun­nia­mai­nin­ta Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä 2023 -kil­pai­lus­sa

24.09.2023 17:00
Tilaajille
Siurualla juhlittiin Avoimet Kylät -päivää monipuolisen ohjelman siivittämänä – kylä kehittyy jatkuvasti mottonsa mukaisesti: Periksi ei anneta!

Siu­rual­la juh­lit­tiin Avoimet Kylät -päivää mo­ni­puo­li­sen oh­jel­man sii­vit­tä­mä­nä – kylä ke­hit­tyy jat­ku­vas­ti mot­ton­sa mu­kai­ses­ti: Periksi ei anneta!

14.06.2023 12:00
Tilaajille
Jongun alueen uusittu kyläkirjasto vihittiin käyttöön kesäkauden avaavassa Avoimet Kylät -tapahtumassa

Jongun alueen uusittu ky­lä­kir­jas­to vi­hit­tiin käyt­töön ke­sä­kau­den avaa­vas­sa Avoimet Kylät -ta­pah­tu­mas­sa

13.06.2023 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2023 Pudasjärveltä? – Ilmoita kylä kilpailuun

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2023 Pu­das­jär­vel­tä? – Ilmoita kylä kil­pai­luun

15.05.2023 12:38
Uutena mahdollisuutena on saada rahaa yhdistysten hankkeiden valmisteluun – Kevät tuo virtaa Pudasjärven kylille

Uutena mah­dol­li­suu­te­na on saada rahaa yh­dis­tys­ten hank­kei­den val­mis­te­luun – Kevät tuo virtaa Pu­das­jär­ven kylille

27.03.2023 11:08
Tilaajille
Kyläneuvoston kuulumiskierros osoittaa: Pudasjärven kylillä on toiminnan täyteistä ja uutta suunnitellaan

Ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­ros osoit­taa: Pu­das­jär­ven kylillä on toi­min­nan täy­teis­tä ja uutta suun­ni­tel­laan

03.12.2022 08:00
Tilaajille
Hunsvotti pääsi Peikkopolulle – Tällaisia ainutlaatuisia peikkoja muutti Syötteelle eri puolilta Pudasjärveä

Huns­vot­ti pääsi Peik­ko­po­lul­le – Täl­lai­sia ai­nut­laa­tui­sia peik­ko­ja muutti Syöt­teel­le eri puo­lil­ta Pu­das­jär­veä

07.09.2022 13:14
Tilaajille
Ennätyksellisen laajalla Pudasjärven kyläkierroksella kohdattiin ja kuunneltiin 15 iltana – nämä asiat puhuttivat kokoontumisissa

En­nä­tyk­sel­li­sen laa­jal­la Pu­das­jär­ven ky­lä­kier­rok­sel­la koh­dat­tiin ja kuun­nel­tiin 15 iltana – nämä asiat pu­hut­ti­vat ko­koon­tu­mi­sis­sa

31.05.2022 04:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii ilmoittautua

Poh­jois-Poh­jan­maan Vuoden kylä 2022 haussa – vielä ehtii il­moit­tau­tua

22.05.2022 14:03
Kyläkierros alkoi Livolta ja Sarakylästä –Kehitysajatus: "voisivatko kyläseurat olla linkkinä alueidensa tonteista kiinnostuneiden ja mahdollisten ostajien välillä"

Ky­lä­kier­ros alkoi Livolta ja Sa­ra­ky­läs­tä –Ke­hi­ty­sa­ja­tus: "voi­si­vat­ko ky­lä­seu­rat olla link­ki­nä aluei­den­sa ton­teis­ta kiin­nos­tu­nei­den ja mah­dol­lis­ten os­ta­jien vä­lil­lä"

25.03.2022 08:52
Tilaajille
Taivalkoskella jaettiin 5000 euroa – saajina Jokijärven kyläseura, Itä-Taivalkosken kyläseura, Jurmun seudun maa- ja kotitalousseura ja Loukusan kylätoimikunta

Tai­val­kos­kel­la jaet­tiin 5000 euroa – saajina Jo­ki­jär­ven ky­lä­seu­ra, Itä-Tai­val­kos­ken ky­lä­seu­ra, Jurmun seudun maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra ja Lou­ku­san ky­lä­toi­mi­kun­ta

31.12.2021 04:03
Tilaajille
Soppatykki tyhjeni Vattumarkkinoilla – Järjestäjät välttyivät pettymykseltä, väkeä kertyi kyläkoulun pihalle pari-kolmesataa

Sop­pa­tyk­ki tyhjeni Vat­tu­mark­ki­noil­la – Jär­jes­tä­jät vält­tyi­vät pet­ty­myk­sel­tä, väkeä kertyi ky­lä­kou­lun pihalle pa­ri-kol­me­sa­taa

28.08.2021 05:00
Tilaajille
Livon kesätapahtumat taas vauhtiin – koronavuoden jälkeen Livolla päästään jälleen lettukestien makuun.

Livon ke­sä­ta­pah­tu­mat taas vauh­tiin – ko­ro­na­vuo­den jälkeen Livolla pääs­tään jälleen let­tu­kes­tien makuun.

21.07.2021 11:00
Tilaajille