Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Livon ke­sä­ta­pah­tu­mat taas vauh­tiin – ko­ro­na­vuo­den jälkeen Livolla pääs­tään jälleen let­tu­kes­tien makuun.

Pudasjärvi
Minna Perttu (vasemmalla) ja Virve Stenius saivat kiireisimpänä aikana huhkia myös nuotion äärellä.
Minna Perttu (vasemmalla) ja Virve Stenius saivat kiireisimpänä aikana huhkia myös nuotion äärellä.
Kuva: Toivo Kiminki

Välivuoden jälkeen pääsi Livokkaan väki paistamaan ja tarjoamaan lettuja Livojoen rannassa. Hyväksi havaittuun malliin oli tehty pieniä muutoksia, tällä kertaa paistajina vuorottelivat kyläseuran naiset.

Ei ollut moitteen sijaa silloin, kun miehet homman hoitivat. Tällä kertaa vain heillä sattui kiirettä, niin saivat luvan jättää talkoot väliin, vakuutti Livokkaan rahastonhoitaja Minna Perttu.