Ylioppilaat: "Me teimme sen!" – Näin haikean rie­muk­kaas­ti Pu­das­jär­ven lu­kio­lai­set juh­li­vat lak­kiais­päi­vä­nä

Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kylätalot
Iinattijärvelle ja Siurualle avustusta seuratalojen kunnostukseen –  Kotiseutuliitto tukee kunnostuksia, seurataloja kaikkiaan Suomessa 2.500 kappaletta

Ii­nat­ti­jär­vel­le ja Siu­rual­le avus­tus­ta seu­ra­ta­lo­jen kun­nos­tuk­seen – Ko­ti­seu­tu­liit­to tukee kun­nos­tuk­sia, seu­ra­ta­lo­ja kaik­kiaan Suo­mes­sa 2.500 kap­pa­let­ta

14.04.2023 19:00
Tilaajille
Pudasjärven Paukkerinharjun kylätalolla menee mukavasti kustannusten noususta huolimatta – säästötoimenpiteitä tehty jo ennen energiakriisiä

Pu­das­jär­ven Pauk­ke­rin­har­jun ky­lä­ta­lol­la menee mu­ka­vas­ti kus­tan­nus­ten nou­sus­ta huo­li­mat­ta – ­sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä tehty jo ennen ener­gia­krii­siä

25.03.2023 06:00
Tilaajille
Kulut viilentävät kylätaloja – Livolla remontoitiin kylätaloon maalämpö oikeaan aikaan

Kulut vii­len­tä­vät ky­lä­ta­lo­ja – Livolla re­mon­toi­tiin ky­lä­ta­loon maa­läm­pö oikeaan aikaan

22.11.2022 05:00
Tilaajille
Kouvan Karhulan jatkoremontti sai kaupungilta puskurirahaa – uusi muuri, puuhella ja ilmalämpöpumput

Kouvan Kar­hu­lan jat­ko­re­mont­ti sai kau­pun­gil­ta pus­ku­ri­ra­haa – uusi muuri, puu­hel­la ja il­ma­läm­pö­pum­put

13.05.2022 19:01
Tilaajille
Karhula taas käyttökunnossa – kouvalaiset kunnostivat kylätalonsa talkoilla ja Leader-euroilla

Karhula taas käyt­tö­kun­nos­sa – kou­va­lai­set kun­nos­ti­vat ky­lä­ta­lon­sa tal­koil­la ja Lea­der-eu­roil­la

02.09.2021 15:00
Tilaajille
Syötteen Kyläyhdistys talokaupoissa: " Lupasivat että kesällä menee kaupaksi ja niinhän tässä on käynyt", iloitsee kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Määttä.

Syöt­teen Ky­lä­yh­dis­tys ta­lo­kau­pois­sa: " Lu­pa­si­vat että kesällä menee kau­pak­si ja niinhän tässä on käy­nyt", iloit­see ky­lä­yh­dis­tyk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Pentti Määttä.

19.08.2021 08:00
Tilaajille
Pintamon kyläseura laajentaa toimintaansa – asuntovaunuille sähköpaikkoja ja saunallinen grillikota

Pin­ta­mon ky­lä­seu­ra laa­jen­taa toi­min­taan­sa – asun­to­vau­nuil­le säh­kö­paik­ko­ja ja sau­nal­li­nen gril­li­ko­ta

07.04.2021 05:00
Tilaajille
Seurantaloille ministeriöltä tukea – Pudasjärvelle kuusi kohdetta sai tuhansia euroja korona-avustusta talojen ylläpitoon ja huoltokorjauksiin

Seu­ran­ta­loil­le mi­nis­te­riöl­tä tukea – Pu­das­jär­vel­le kuusi koh­det­ta sai tu­han­sia euroja ko­ro­na-avus­tus­ta talojen yl­lä­pi­toon ja huol­to­kor­jauk­siin

22.12.2020 10:22
Tilaajille
Korona-avustuksia kylätaloille haettavissa: jaossa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa

Ko­ro­na-avus­tuk­sia ky­lä­ta­loil­le haet­ta­vis­sa: jaossa yh­teen­sä 1,5 mil­joo­naa euroa

27.08.2020 20:00