Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Pin­ta­mon ky­lä­seu­ra laa­jen­taa toi­min­taan­sa – asun­to­vau­nuil­le säh­kö­paik­ko­ja ja sau­nal­li­nen gril­li­ko­ta

Koronavuosi iski tanssikansaan, mutta Pintamolla ei jääty tuleen makaamaan. Suunnitelmissa on karavaanarialueen laajennus huoltorakennuksineen. Lisämaata ostetaan Metsähallitukselta ja rakennetaan saunallinen grillikota.

Pintamon kyläseurantalon terassille ulkoistettu vuosikokous päätti pääsiäisenä lisämaan ostosta karavaanarialueen laajennusta varten. Uskoa riittää tulevaisuuteen. Tansseja on tarkoitus järjestää taas ensi kesänä.
Pintamon kyläseurantalon terassille ulkoistettu vuosikokous päätti pääsiäisenä lisämaan ostosta karavaanarialueen laajennusta varten. Uskoa riittää tulevaisuuteen. Tansseja on tarkoitus järjestää taas ensi kesänä.
Kuva: Juha Hagelberg

Pintamon entisen maamiesseurantalon eli nykyisen kyläseurantalon viereen laajennetaan ensi kesänä karavaanarialuetta. Nykyisen viiden sähköpaikan lisäksi on tarkoitus laittaa kymmenen lisää.

Tarkoitusta varten kyläseura on ostamassa Metsähallitukselta vajaan hehtaarin tontin, joka on aikanaan ollut vuokralla maamiesseuran urheilukenttänä. Kyseisessä käytössä se ei ole kuitenkaan ollut vuosikymmeniin.