Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ko­ro­na-avus­tuk­sia ky­lä­ta­loil­le haet­ta­vis­sa: jaossa yh­teen­sä 1,5 mil­joo­naa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa avustuksia seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Seurantaloja ylläpitävillä yhteisöillä on mahdollisuus hakea korona-avustusta. Monen kylätalon toiminta on joutunut tauolle koronan takia eikä tulojakaan ole tavalliseen tapaan, kun tilat ovat tyhjillään.
Seurantaloja ylläpitävillä yhteisöillä on mahdollisuus hakea korona-avustusta. Monen kylätalon toiminta on joutunut tauolle koronan takia eikä tulojakaan ole tavalliseen tapaan, kun tilat ovat tyhjillään.
Kuva: Juha Hagelberg

Korona-avustukset kylätaloille ovat haettavissa 18. syyskuuta saakka.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avasi avustushaun maanantaina. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Hakuohjeet ja -kriteerit löytyvät tästä linkistä.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuston mukaan avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa.

Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Ministeriöstä kerrotaan, että avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena seurantalojen ylläpidosta ja huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 13.3.2020 jälkeen. Avustusta voidaan käyttää 31.3.2021 saakka.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat muun muassa sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Avustusta ei voida käyttää hallintohenkilökunnan tai toiminnan vetäjien palkkoihin, muihin toimintamenoihin, lainanhoitokuluihin tai lainan lyhennyksiin. Avustuksella ei voida myöskään kattaa varsinaisten korjausinvestointien tai peruskorjaamisen kustannuksia.