Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven kirkko
Pohjan Laulu ja Peltokurki tunnelmoivat joulukonsertissa Pudasjärven kirkossa

Pohjan Laulu ja Pel­to­kur­ki tun­nel­moi­vat jou­lu­kon­ser­tis­sa Pu­das­jär­ven kir­kos­sa

20.12.2023 17:00
Tilaajille
Tunnelmallinen Suvi Teräsniskan joulukonsertti täytti Pudasjärven kirkon ääriään myöten

Tun­nel­mal­li­nen Suvi Te­räs­nis­kan jou­lu­kon­sert­ti täytti Pu­das­jär­ven kirkon ääriään myöten

05.12.2023 12:00 3
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tuo Mozartin sävellyksen Pudasjärvelle – suuri musiikin helmi Pudasjärven kirkossa viikon päästä sunnuntaina

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tuo Mo­zar­tin sä­vel­lyk­sen Pu­das­jär­vel­le – suuri mu­sii­kin helmi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa viikon päästä sun­nun­tai­na

12.11.2023 12:00
Tilaajille
Musiikkia konfliktin ja sovinnon teemoista Pudasjärven kirkossa – konsertissa kuullaan tuttuja sävelmiä, mutta myös neuvostohallinnon tilaamia kansanlaulusovituksia

Mu­siik­kia konf­lik­tin ja so­vin­non tee­mois­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – kon­ser­tis­sa kuul­laan tuttuja sä­vel­miä, mutta myös neu­vos­to­hal­lin­non ti­laa­mia kan­san­lau­lu­so­vi­tuk­sia

31.10.2023 14:48
Tilaajille
Urkuimprovisointiin erikoistuneen Olli Kinnusen urkukonsertti soi Pudasjärven kirkossa perjantaina

Ur­kuimp­ro­vi­soin­tiin eri­kois­tu­neen Olli Kin­nu­sen ur­ku­kon­sert­ti soi Pu­das­jär­ven kir­kos­sa per­jan­tai­na

25.09.2023 12:00
Tilaajille
Virkistävä Pekka Simojoen Majataloilta Pudasjärven kirkossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­kis­tä­vä Pekka Si­mo­joen Ma­ja­ta­loil­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa

23.03.2023 12:00
Tilaajille
Paikalliset laulajat äänessä – Jouluista kuoromusiikkia Pudasjärven kirkossa neljäntenä adventtisunnuntaina

Pai­kal­li­set lau­la­jat äänessä – Jou­luis­ta kuo­ro­mu­siik­kia Pu­das­jär­ven kir­kos­sa nel­jän­te­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Pudasjärven kirkko on tiekirkkona tänä kesänä ja esittelijä paikalla arkisin – "Kirkot ovat mielettömän hienoja tiloja"

Pu­das­jär­ven kirkko on tie­kirk­ko­na tänä kesänä ja esit­te­li­jä pai­kal­la arkisin – "Kirkot ovat mie­let­tö­män hienoja tiloja"

08.07.2022 08:51
Tilaajille
Kiitos hyvin järjestetystä konsertista Pudasjärven kirkossa –  runsas kuulijakunta oli vaikuttava näky meille esiintyjille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos hyvin jär­jes­te­tys­tä kon­ser­tis­ta Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – runsas kuu­li­ja­kun­ta oli vai­kut­ta­va näky meille esiin­ty­jil­le

24.05.2022 15:55
Tilaajille
Kaatuneiden muistopäivän konsertti kosketti – musiikkielämyksestä Pudasjärven kirkossa nautti noin 370 kuulijaa

Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vän kon­sert­ti kos­ket­ti – mu­siik­kie­lä­myk­ses­tä Pu­das­jär­ven kir­kos­sa nautti noin 370 kuu­li­jaa

17.05.2022 18:30
Tilaajille
Sunnuntaina TTK-finaalissa tanssiva Waltteri Torikka esiintyy perjantaina Pudasjärven kirkossa – "Pitää saada voita leivän päälle", pitkin syksyä Bilepandanakin riemastuttanut oopperalaulaja sanoo

Sun­nun­tai­na TTK-fi­naa­lis­sa tans­si­va Walt­te­ri Torikka esiin­tyy per­jan­tai­na Pu­das­jär­ven kir­kos­sa – "Pitää saada voita leivän pääl­le", pitkin syksyä Bi­le­pan­da­na­kin rie­mas­tut­ta­nut oop­pe­ra­lau­la­ja sanoo

28.11.2021 04:03
Tilaajille
Pudasjärven kirkko ei sijaitse keskellä kylää  – Se aiheutti erikoisen kirkkoriidan, josta seurasi poikkeuksellinen hallintonäytelmä
Kolumni

Pu­das­jär­ven kirkko ei si­jait­se kes­kel­lä kylää – Se ai­heut­ti eri­koi­sen kirk­ko­rii­dan, josta seurasi poik­keuk­sel­li­nen hal­lin­to­näy­tel­mä

19.09.2021 06:02
Tilaajille
Erkki Piri muistelee edellisiä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hallituxen alla rakettu

Erkki Piri muis­te­lee edel­li­siä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hal­li­tu­xen alla rakettu

10.09.2021 09:10
Tilaajille
Rakennusmestarille maksettin 44 riikintaaleria 21 killinkiä ja 4 runstykkiä – Lopputuloksena Pudasjärvelle kohosi puukirkko, joka on kestänyt aikaa jo 240 vuotta

Ra­ken­nus­mes­ta­ril­le mak­set­tin 44 rii­kin­taa­le­ria 21 kil­lin­kiä ja 4 runs­tyk­kiä – Lop­pu­tu­lok­se­na Pu­das­jär­vel­le kohosi puu­kirk­ko, joka on kes­tä­nyt aikaa jo 240 vuotta

07.09.2021 14:20
Tilaajille
"Hetki kerrallansa" – monista hyvistä suunnitelmista nostan esille Pudasjärven kirkon juhlavuoden
Kolumni

"Hetki ker­ral­lan­sa" – monista hyvistä suun­ni­tel­mis­ta nostan esille Pu­das­jär­ven kirkon juh­la­vuo­den

13.01.2021 06:02
Piispa saarnaa Pudasjärven kirkossa jouluaattona – jouluaaton hartaus tulee suorana Youtubesta

Piispa saarnaa Pu­das­jär­ven kir­kos­sa jou­luaat­to­na – jou­luaa­ton hartaus tulee suorana You­tu­bes­ta

23.12.2020 13:00
"Joulua ei ole peruttu" – Pudasjärven seurakunnassa valmistaudutaan erilaiseen joulunviettoon, mutta kirkon ovia aiotaan pitää jouluaattona auki

"Joulua ei ole pe­rut­tu" – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan eri­lai­seen jou­lun­viet­toon, mutta kirkon ovia aiotaan pitää jou­luaat­to­na auki

16.12.2020 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan talous suunnitelman mukainen – kirkon katto tervattiin kesällä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan talous suun­ni­tel­man mu­kai­nen – kirkon katto ter­vat­tiin kesällä

05.10.2020 06:50
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus hankkia itselleen omat kirkonpenkit – huutokauppa Liepeen pappilassa ensi viikolla

Nyt on mah­dol­li­suus hankkia it­sel­leen omat kir­kon­pen­kit – huu­to­kaup­pa Liepeen pap­pi­las­sa ensi vii­kol­la

28.08.2020 09:24
Tilaajille