Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Pudasjärven kirkko
Kolumni

Pu­das­jär­ven kirkko ei si­jait­se kes­kel­lä kylää – Se ai­heut­ti eri­koi­sen kirk­ko­rii­dan, josta seurasi poik­keuk­sel­li­nen hal­lin­to­näy­tel­mä

19.09.2021 06:02
Tilaajille

Erkki Piri muis­te­lee edel­li­siä kirkon juhlia: Kungust Gustaf III:n hal­li­tu­xen alla rakettu

10.09.2021 09:10
Tilaajille

Ra­ken­nus­mes­ta­ril­le mak­set­tin 44 rii­kin­taa­le­ria 21 kil­lin­kiä ja 4 runs­tyk­kiä – Lop­pu­tu­lok­se­na Pu­das­jär­vel­le kohosi puu­kirk­ko, joka on kes­tä­nyt aikaa jo 240 vuotta

07.09.2021 14:20
Tilaajille
Kolumni

"Hetki ker­ral­lan­sa" – monista hyvistä suun­ni­tel­mis­ta nostan esille Pu­das­jär­ven kirkon juh­la­vuo­den

13.01.2021 06:02

Piispa saarnaa Pu­das­jär­ven kir­kos­sa jou­lu­aat­to­na – jou­lu­aa­ton hartaus tulee suorana You­tu­bes­ta

23.12.2020 13:00

"Joulua ei ole pe­rut­tu" – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa val­mis­tau­du­taan eri­lai­seen jou­lun­viet­toon, mutta kirkon ovia aiotaan pitää jou­lu­aat­to­na auki

16.12.2020 05:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan talous suun­ni­tel­man mu­kai­nen – kirkon katto ter­vat­tiin kesällä

05.10.2020 06:50
Tilaajille

Nyt on mah­dol­li­suus hankkia it­sel­leen omat kir­kon­pen­kit – huu­to­kaup­pa Liepeen pap­pi­las­sa ensi vii­kol­la

28.08.2020 09:24
Tilaajille