Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Kela
Kesä sulkee Taivalkosken Kelan – Pudasjärvellä ajanvarauksella

Kesä sulkee Tai­val­kos­ken Kelan – Pu­das­jär­vel­lä ajan­va­rauk­sel­la

09.06.2022 20:00
Tilaajille
Kelassa tulostuskatkos, kirjepostin kulkuun viivästyksiä

Kelassa tu­los­tus­kat­kos, kir­je­pos­tin kulkuun vii­väs­tyk­siä

07.01.2022 15:29
Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla – Katso tästä, miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2022

Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jat nou­se­vat ensi vuo­dek­si 25 pro­sen­til­la – Katso tästä, miten Kelan etuudet muut­tu­vat vuonna 2022

27.12.2021 16:10
Tältä näyttää uusi äitiyspakkaus – julkistus tapahtui etuajassa, koska syntyvyyden kasvu on lisännyt kysyntää

Tältä näyttää uusi äi­tiys­pak­kaus – jul­kis­tus ta­pah­tui etua­jas­sa, koska syn­ty­vyy­den kasvu on li­sän­nyt ky­syn­tää

09.12.2021 13:19
Isät käyttivät isyysvapaasta keskimäärin 35 päivää

Isät käyt­ti­vät isyys­va­paas­ta kes­ki­mää­rin 35 päivää

14.11.2021 04:12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

KELA muutti uuteen Pirt­tiin: "Kuin­ka­han moni si­vu­ky­lien asukas tulee tak­sil­la tai naa­pu­rin kyy­dil­lä KELAan asioi­maan tur­haan?"

02.11.2021 04:00 1
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Kansaneläke, peruspäiväraha, kotihoidon tuki ja opintoraha nousevat 2,1 prosentilla ensi vuonna

Kan­sa­ne­lä­ke, pe­rus­päi­vä­ra­ha, ko­ti­hoi­don tuki ja opin­to­ra­ha nou­se­vat 2,1 pro­sen­til­la ensi vuonna

14.10.2021 17:46

Kela muuttaa Pu­das­jär­vel­lä uuteen Hyvän olon kes­kuk­seen – asia­kas­pal­ve­lua ajan­va­rauk­sel­la ja ver­kos­sa

29.09.2021 16:03
Koulumatkatuki muuttui elokuussa – koskee eniten tänä syksynä aloittaneita opiskelijoita

Kou­lu­mat­ka­tu­ki muuttui elo­kuus­sa – koskee eniten tänä syksynä aloit­ta­nei­ta opis­ke­li­joi­ta

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Koulumatkatuen ehdot muuttuvat – hae tukea ajoissa

Kou­lu­mat­ka­tuen ehdot muut­tu­vat – hae tukea ajoissa

22.07.2021 12:33
Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia lauantaista lähtien

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia lauan­tais­ta lähtien

28.03.2021 15:39
Tilaajille
Kela: Yrittäjien väliaikainen työttömyysturva jatkuu kesäkuun loppuun saakka

Kela: Yrit­tä­jien vä­li­ai­kai­nen työt­tö­myys­tur­va jatkuu ke­sä­kuun loppuun saakka

17.03.2021 18:00
Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen – uusina tuotteina yhteensopiva vaatesetti ja silikoninen ruokakaukalo

Kela jul­kis­ti uuden äi­tiys­pak­kauk­sen – uusina tuot­tei­na yh­teen­so­pi­va vaa­te­set­ti ja si­li­ko­ni­nen ruo­ka­kau­ka­lo

12.03.2021 09:25
Toimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi

Toi­meen­tu­lo­tu­ki siirtyy Kelan hoi­det­ta­vak­si

10.11.2016 08:00

Kelan val­tuu­tet­tu Niilo Ke­rä­nen: Ar­po­mi­nen kuuluu de­mo­kra­tiaan

06.10.2016 12:00

Niilo Ke­rä­nen: Kelan pää­joh­ta­jak­si päteviä ha­ki­joi­ta

30.08.2016 15:00