KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Kansalaisaloite

Elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu ha­lu­taan myös myös kirkon jä­se­nil­le – kan­sa­lais­aloit­teel­le ke­rä­tään al­le­kir­joi­tuk­sia

10.10.2021 21:47
Turpeen energiakäyttö turvattava lailla vuotuisen kasvun osalta – vaatii tuore kansalaisaloite, joka on kerännyt jo yli 13 000 kannatusta

Turpeen ener­gia­käyt­tö tur­vat­ta­va lailla vuo­tui­sen kasvun osalta – vaatii tuore kan­sa­lai­sa­loi­te, joka on ke­rän­nyt jo yli 13 000 kan­na­tus­ta

11.03.2021 14:00
Tilaajille
Pintamon Pirunkönkään vapauttamisen aloite lähti rivakasti liikkeelle

Pin­ta­mon Pi­run­kön­kään va­paut­ta­mi­sen aloite lähti ri­va­kas­ti liik­keel­le

16.11.2018 11:00
Kuntalaisaloitteessa vaaditaan kevyen liikenteen väylää Kurenalta Teollisuustielle saakka

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa vaa­di­taan ­ke­vyen lii­ken­teen väy­lää ­Ku­re­nal­ta ­Teol­li­suus­tiel­le saakka

18.08.2017 12:50