Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kansalaisaloite
Adressi Syötteen paloaseman säilyttämiseksi kerää allekirjoituksia Portugalista asti – paikalliset haluavat muistuttaa, millaisella alueella Syötteellä liikutaan

Adressi Syöt­teen pa­loa­se­man säi­lyt­tä­mi­sek­si kerää al­le­kir­joi­tuk­sia Por­tu­ga­lis­ta asti – pai­kal­li­set ha­lua­vat muis­tut­taa, mil­lai­sel­la alueel­la Syöt­teel­lä lii­ku­taan

28.10.2023 15:00 3
Tilaajille
Kansalaisaloite ilotulitteiden viihdekäytön rajoittamisesta ei ole edennyt talousvaliokunnasta kahteen vuoteen

Kan­sa­lai­sa­loi­te ilo­tu­lit­tei­den viih­de­käy­tön ra­joit­ta­mi­ses­ta ei ole edennyt ta­lous­va­lio­kun­nas­ta kahteen vuoteen

28.12.2021 10:27
Metsähallituksen maille ei tullut avohakkuukieltoa – kansalaisaloite johtaa kuitenkin selvityksiin jatkuvan kasvatuksen osuuden lisäämisestä

Met­sä­hal­li­tuk­sen maille ei tullut avo­hak­kuu­kiel­toa – kan­sa­lai­sa­loi­te johtaa kui­ten­kin sel­vi­tyk­siin jat­ku­van kas­va­tuk­sen osuuden li­sää­mi­ses­tä

22.10.2021 18:00
Tilaajille
"Jos turveala ajetaan alas Suomesta tippuu kymmeniä kuntia", ennustaa Saloyn Tapio Salminen

"Jos tur­vea­la ajetaan alas Suo­mes­ta tippuu kym­me­niä kun­tia", en­nus­taa Saloyn Tapio Sal­mi­nen

22.10.2021 12:36
Tilaajille

Elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu ha­lu­taan myös myös kirkon jä­se­nil­le – kan­sa­lai­sa­loit­teel­le ke­rä­tään al­le­kir­joi­tuk­sia

10.10.2021 21:47
Turpeen energiakäyttö turvattava lailla vuotuisen kasvun osalta – vaatii tuore kansalaisaloite, joka on kerännyt jo yli 13 000 kannatusta

Turpeen ener­gia­käyt­tö tur­vat­ta­va lailla vuo­tui­sen kasvun osalta – vaatii tuore kan­sa­lai­sa­loi­te, joka on ke­rän­nyt jo yli 13 000 kan­na­tus­ta

11.03.2021 14:00
Tilaajille
Pintamon Pirunkönkään vapauttamisen aloite lähti rivakasti liikkeelle

Pin­ta­mon Pi­run­kön­kään va­paut­ta­mi­sen aloite lähti ri­va­kas­ti liik­keel­le

16.11.2018 11:00
Kuntalaisaloitteessa vaaditaan kevyen liikenteen väylää Kurenalta Teollisuustielle saakka

Kun­ta­lai­sa­loit­tees­sa vaa­di­taan ­ke­vyen lii­ken­teen väy­lää ­Ku­re­nal­ta ­Teol­li­suus­tiel­le saakka

18.08.2017 12:50