Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

pintamo
Pintamon Pirunkönkään vapauttamisen aloite lähti rivakasti liikkeelle

Pin­ta­mon Pi­run­kön­kään va­paut­ta­mi­sen aloite lähti ri­va­kas­ti liik­keel­le

16.11.2018 11:00
Kuntalaisaloite vaatii: Pintamon Pirunköngas matkailukäyttöön!
Lukijalta

Kun­ta­lais­aloi­te vaatii: Pin­ta­mon Pi­run­kön­gas mat­kai­lu­käyt­töön!

14.11.2018 11:00
Pintamolla tangokilpailu viikonloppuna – historian ensimmäiset Rykimätanssit tulollaan

Pin­ta­mol­la tan­go­kil­pai­lu vii­kon­lop­pu­na – his­to­rian en­sim­mäi­set Ry­ki­mä­tans­sit tu­lol­laan

15.09.2017 08:00
”Lain puitteissa ja lupaehtojen mukaisesti” – vääntö Pintamojärven säännöstelyn lupaaehdoista jatkuu AVI:ssa

”Lain puit­teis­sa ja lu­pa­eh­to­jen mu­kai­ses­ti” – vääntö Pin­ta­mo­jär­ven sään­nös­te­lyn lu­paaeh­dois­ta jatkuu AVI:ssa

01.07.2017 08:00
Pintamon Pikalaaki kärjessä porokuninkuusajoihin – myös muita seudun kilpaporoja nähdään Inarissa

Pin­ta­mon Pi­ka­laa­ki kär­jes­sä po­ro­ku­nin­kuus­ajoi­hin – myös muita seudun kil­pa­po­ro­ja nähdään Ina­ris­sa

30.03.2017 07:00
Pirinojan kääntö vastatuulessa – muistutusten mukaan toimilla olisi monia haittavaikutuksia alueen vesistöön

Pi­ri­no­jan kääntö vas­ta­tuu­les­sa – muis­tu­tus­ten mukaan toi­mil­la olisi monia hait­ta­vai­ku­tuk­sia alueen ve­sis­töön

22.03.2017 06:00