Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Syötteen paloasema
Syötteen paloaseman säilyttämiseksi kerättiin yhteensä 1089 nimeä – turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila: tällainen aikataulu ei ole kenellekään kiva

Syöt­teen pa­lo­ase­man säi­lyt­tä­mi­sek­si ke­rät­tiin yh­teen­sä 1089 nimeä – tur­val­li­suus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pirkko Mat­ti­la: täl­lai­nen ai­ka­tau­lu ei ole ke­nel­le­kään kiva

17.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Adressi Syötteen paloaseman säilyttämiseksi kerää allekirjoituksia Portugalista asti – paikalliset haluavat muistuttaa, millaisella alueella Syötteellä liikutaan

Adressi Syöt­teen pa­lo­ase­man säi­lyt­tä­mi­sek­si kerää al­le­kir­joi­tuk­sia Por­tu­ga­lis­ta asti – pai­kal­li­set ha­lua­vat muis­tut­taa, mil­lai­sel­la alueel­la Syöt­teel­lä lii­ku­taan

28.10.2023 15:00 3
Tilaajille
Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös hiertää varallaolosta – Syötteen paloaseman lakkautusta ei vastusteta

Pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­so­pää­tös hiertää va­ral­la­olos­ta – Syöt­teen pa­lo­ase­man lak­kau­tus­ta ei vas­tus­te­ta

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan vastine Syötteen paloasemaa koskevaan kirjoitukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pe­las­tus­joh­ta­jan vastine Syöt­teen pa­lo­ase­maa kos­ke­vaan kir­joi­tuk­seen

07.10.2020 05:00 1
Tilaajille