KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAHANKE: Katso videot: Pu­das­jär­vel­lä osoi­tet­tiin mieltä ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­olo­jen puo­les­ta – "Ke­hi­tys­vam­mai­sen voitava asua siellä, missä muutkin ih­mi­set"

Ensilumi: Lumi saattoi tulla jo jää­däk­seen, arvioi me­teo­ro­lo­gi Oskari Rockas Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta

Mainos: Tutustu Ii­jo­ki­seu­dun si­säl­töön tar­jous­hin­taan, lehti + digi 3 kk 24,90 €! Tilaa tästä.

Elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu ha­lu­taan myös myös kirkon jä­se­nil­le – kan­sa­lais­aloit­teel­le ke­rä­tään al­le­kir­joi­tuk­sia

Kansalaisalaoite Elämänkatsomustiedon opiskelun sallimiseksi myös evlut-kirkon jäsenille on kerännyt jo yli 10 000 allekirjoitusta kansalaisaloite.fi -palvelussa.

Viime vuoden elokuussa tehdyssä mielipidetiedustelussa elämänkatsomustiedon valinnan sallimista kaikille ilmoitti kannattavansa 79 prosenttia kansalaisista, nuorista 86 prosenttia. Laajan hyväksynnän konkretisoituminen allekirjoitukseksi vahvan tunnistautumisen kautta on vielä vaiheessa, sillä tasaisen vauhdin taulukolla keräys jäisi viittä vaille 50 000 allekirjoituksen.

– Toistaiseksi tieto aloitteesta on levinnyt vain sosiaalisessa mediassa. Uskomme, että aloite saa vielä huomiota myös lehdissä, radiossa ja tv:ssä mediassa, sanoo Anu Salminen kansalaisaloitteen vastuuhenkilöitten puolesta.

– Onhan itse asia kuitenkin ollut julkisessa keskustelussa jo useita vuosia.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on lakimuutos, joka sallii elämänkatsomustiedon opiskelemisen peruskoulussa ja lukiossa kaikille, myös luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenille. Muutoksen jälkeenkin huoltajat valitsisivat peruskoulun oppilaan katsomusaineen, ja lukiossa valinnan tekisi nuori itse.

– Elämänkatsomustieto sopii kaikille oppilaille, jotka haluavat kasvaa vapaiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi hyvän elämän rakentajiksi. Yhdenvertaisuus edellyttää oppiaineen avaamista kaikille koululaisille, sanoo akateemikko Ilkka Niiniluoto kansalaisaloitteesta.

Tilanteen muutos voi nyt toteutua vain kansalaisaloitteen kautta, koska asia ei ole hallitusohjelmassa.