Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa vaa­di­taan ­ke­vyen lii­ken­teen väy­lää ­Ku­re­nal­ta ­Teol­li­suus­tiel­le saakka

Kuntalaisaloitteessa esitetään kevyen liikenteen väylän rakentamista Pudasjärven keskustasta Teollisuustielle.
Kuntalaisaloitteessa esitetään kevyen liikenteen väylän rakentamista Pudasjärven keskustasta Teollisuustielle.
Kuva: Marica Paukkeri

Juha Mertala on tehnyt kuntalaisaloite.fi-palvelussa aloitteen kevyen liikenteen väylästä Kureanalta Teollisuustielle. Perjantaiaamuun mennessä aloitetta on kannattanut 14 kuntalaista.

Mertala perustelee aloitetta tien turvattomuutta jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Mertalan mukaan niin lenkkeilijät, koululaiset kuin työssäkäyvät kuntalaiset kulkevat Ouluntietä pitkin teollisuustielle, joten kevyen liikenteen väylä olisi tarpeellinen.

Hän muistuttaa, että keskustasta tultaessa kevyen liikenteen väylää pitkin pääsee tällä hetkellä vain Jukolantien päähän.

Kuntalaisaloitetta voi kannattaa kunnan jäsen, eli kunnan asukas tai henkilö, jolla on kiinteää omaisuutta kunnan alueella, kuten oma kesämökki. Myös kotipaikkaansa kunnassa pitävät yhteisöt, laitokset ja säätiöt voivat osallistua kunnallisaloitteeseen.

Mikäli yli 2 prosenttia kunnnan asukkaista kannattaa aloitetta, on aloite otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluttua asian tultua vireille.

Kunnallisaloitepalvelussa voi tehdä myös aloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. Neuvoa-antavaa kansanäänestystä voidaan esittää, kun 4 prosenttia kunnan yli 15-vuotiaista asukkaista on aloitteessa mukana.