Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyksen loppukiri: tiistaina 410 kävi äänestämässä Pudasjärvellä – Jo 38,3 prosenttia käyttänyt äänioikeutensa, Taivalkoskelle äänestänyt jo yli 40 prosenttia

En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen lop­pu­ki­ri: tiis­tai­na 410 kävi ää­nes­tä­mäs­sä Pu­das­jär­vel­lä – Jo 38,3 pro­sent­tia käyt­tä­nyt ää­nioi­keu­ten­sa, Tai­val­kos­kel­le ää­nes­tä­nyt jo yli 40 pro­sent­tia

29.03.2023 11:48
Tilaajille
Pudasjärvellä jo 714 käyttänyt äänioikeuttaan – perjantaina ennakkoäänestettiin Syötteellä

Pu­das­jär­vel­lä jo 714 käyt­tä­nyt ää­ni­oi­keut­taan – per­jan­tai­na en­nak­koää­nes­tet­tiin Syöt­teel­lä

24.03.2023 20:24
Tilaajille
Pudasjärvellä kävi ensimmäisenä päivänä 332 äänestämässä ennakkoon – aamupäivällä vilkkainta, ehdokas löytyi helposti

Pu­das­jär­vel­lä kävi en­sim­mäi­se­nä päivänä 332 ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon – aa­mu­päi­väl­lä vilk­kain­ta, ehdokas löytyi hel­pos­ti

22.03.2023 23:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys käynnistyy nyt aamulla – ennakkoäänestys on mahdollista Hyvän olon pirtissä, Kipinän koululla, Livokas ry:llä, Sarakylän koululla, Pikku-Syötteellä ja Puhoksen kyläseuran talolla.

En­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyy nyt aamulla – en­nak­koää­nes­tys on mah­dol­lis­ta Hyvän olon pir­tis­sä, Kipinän kou­lul­la, Livokas ry:llä, Sa­ra­ky­län kou­lul­la, Pik­ku-Syöt­teel­lä ja Pu­hok­sen ky­lä­seu­ran ta­lol­la.

22.03.2023 08:00
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestettiin suhteellisen hyvin Pudasjärvellä ja Taivalkoskella

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin suh­teel­li­sen hyvin Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

15.11.2022 15:15
Tilaajille
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi – Pudasjärvellä äänestyspaikka keskellä kylää

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi – Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tys­paik­ka kes­kel­lä kylää

08.11.2022 12:15
Tilaajille
Ennakkoäänestys päättyi – Pudasjärvellä vaisumpaa, Taivalkoskella aktiivisempaa kuin maakunnassa keskimäärin

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

19.01.2022 07:49
Tilaajille
Jo yli viisisataa käynyt Pudasjärvellä äänestämässä

Jo yli vii­si­sa­taa käynyt Pu­das­jär­vel­lä ää­nes­tä­mäs­sä

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

05.01.2022 11:20
Lähes 750 000 suomalaista on jo äänestänyt

Lähes 750 000 suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt

03.06.2021 07:45
Tilaajille